Om Brunstad Christian Church

Besök den officiella hemsidan bcc.no för mer information om Brunstad Christian Church.

Begynnelsen

Johan Oscar Smith föddes i Norge år 1871, och anses vara grundaren av Brunstad Christian Church. Efter att noggrant ha studerat Bibeln, blev det allt tydligare för honom att de första kristna drevs av kärlek till Kristus och tro på ett liv i förvandling. Detta inspirerade Johan Oscar Smith till att, 2000 år efter Kristi död, hänge sig i samma tro som fanns i begynnelsen.

26 år gammal gav Johan O. Smith hela sitt liv till Gud. Han var inte sen att tala med folk om de uppenbarelser han allt oftare fick av Gud. Smith kände ett djupt behov av att dela med andra, det Gud lärde honom. Hans ansträngningar gav inte omedelbara resultat i Norges religiösa kretsar på den tiden. Det fanns många andra mer karismatiska och populära predikanter, som samlade till sig mycket större folkmängder än vad läran om Kristus uppenbarad i kött gjorde. Smith var inte intresserad av att hålla tillbaka sanningen eller underhålla folk, för att öka folks intresse för honom. “Gud önskar människor som är villiga att leva endast för honom. Det finns redan många av de som lever inför människor”, skrev han till sin bror 29 april, 1909.

År 1910 delade mellan 50 och 60 personer i östra och södra Norge samma tro med honom.  Detta var starten av Brunstad Christian Church. Genom Johan O. Smiths resor inom marinen fick hans lära fäste i många städer längs den norska kusten. I dag finns det församlingar på cirka 20 platser i Norge.

Globalt

Under 1930-talet etablerades det församlingar i både Danmark och Sverige. 1950 hade budskapet spridits till de flesta länder i Europa. I mitten av 1960-talet hade det etablerats församlingar i både Kanada och USA.
Under 1970-talet växte församlingar upp i Latinamerika, Asien och Australien, och under 80-talet var det Afrikas tur att ta emot budskapet.

Redan på 1970-talet hade församlingen god kontakt med underground-kristna i Östeuropa, men på grund av omständigheterna på den tiden, blev missionsresor dit svåra att realisera. Efter kommunismens fall i början av 90-talet blomstrade missionsarbetet i Östeuropa upp, vilket ledde till att församlingen slog rot i många länder i det området. I dag finns församlingen i över 65 länder världen över.

Personlig kontakt med huvudet

“Jag har inte samlat människor runt min egen person, men till Kristus, församlingens huvud”, sa Johan O. Smith på hans 70-års fest, och det gäller som ett unikt särdrag i Brunstad Christian Church än i dag. Smith insåg tidigt att man inte garanteras frälsning bara genom att tillhöra en religiös organisation. Därför undervisade han, med Bibeln som grund, att församlingen är Kristi kropp och att alla medlemmar måste ha en personlig kontakt med huvudet – Jesus Kristus – för att frälsas. När varje individ har en personlig kontakt med huvudet, får de också gemenskap med varandra. Våra ledare har aldrig försökt att bygga upp något runt sig själva under alla dessa år. Det är Gud som har gjort att församlingen har vuxit.