Allt det fantastiska som Anden kan göra för dig!

Har du upplevt den otroliga kraften som man får när man blir uppfylld av det helige Anden?

Skriven av AktivKristendom
Allt det fantastiska som Anden kan göra för dig!

I Ef 5:18 står det: “[…] Låt er i stället uppfyllas av Anden.” Detta är en enkel och god förmaning. Utan att vara fylld av den helige Ande har man inte en chans mot tidsandan. Då dras man mot världen, och Satan får makten i ens liv. Ens ande börjar smaka av världen, av det jordiska istället för av det himmelska. Så hur kan man bli fylld av Anden?

Jesu Ande är himmelsk. Trots att han befann sig på jorden, tillhörde han himlen. Han älskade Fadern och Faderns vilja. Det var Fadern som vägledde honom under dagen och fördömde synden i hans kött (Rom 8:3). Det var Fadern som gav honom ljus. Han kom till jorden på grund av synden, för att hjälpa oss. Han levde sitt liv efter Faderns vilja och offrade sig själv i kraft av en evig Ande. Det var den Anden han gav till lärjungarna under Pingsten. Gud ville verkligen visa människorna att en ny tid hade kommit. Så kom Anden med ett dån från himlen, som en våldsam stormvind. Jerusalems befolkning fick se människor som talade främmande språk, osv. Gud ville visa att en ny tid var inne, full av möjligheter för människorna att få del i samma liv som Fadern hade lett Sonen till.

Anden är kraft

När man får denna Andes kraft i sig, får man förmågan att leva ett himmelskt liv här på jorden. Därför säger Paulus: “Bli uppfylld av Anden.” Istället för att leva ett liv fyllt av slagsmål, gräl, avund, svartsjuka, och liknande. Detta är sådant som vanliga, jordiska människor lever med på grund av att hela deras liv, deras existens, dras mot jorden. Man kan emellertid få ett nytt sinnelag – ett himmelskt sinnelag med en ny ande! En ande består av tankar, så den helige Ande ger en nya tankar!

Guds Ande bor i Jesu bud och Livets Andes lagar, i allt Han har sagt, i Ordet. När du väljer att vara lydig mot det, då kommer Anden till dig! Då får du Andens kraft! Det står nämligen att Han ger sin Ande till dem som lyder honom. Lyd honom och du blir uppfylld av Anden! Då får du en enorm hjälp i livet. Frestelsen att synda blossar upp som eld. Det krävs en himmelsk eld för att stå emot något sådant. Det är den helige Andes kraft. Det är den himmelska kraften som står emot allt som kommer från köttet. Den förtär och förintar allt som tillhör det jordiska livet till utbrända ruiner.

Livets Ande

Anden skapar liv! Han skapar liv i din ande. Du får kontakt med den levande Guden! Anden kan även beskrivas som “Mannen med ljuset.” Ljus strålar in i ditt sinne. Ljus och härlighet. Allt ljus kommer från Gud. Allt mörker kommer från djävulen. Med ljuset blir du lycklig och tillfreds. Man kan tala till varandra med lovsång, som det står skrivet. Skratt och glädje fyller ditt hjärta. Vi som tidigare levde i alla möjliga synder och själva var syndare från början, får ett nytt liv genom Anden.

Du blir ett redskap för Gud. Gud börjar att uppbygga dig. Han verkar i dig till att både vilja och utföra (Fil 2:13). Det nya livet som spirar fram är ett evigt liv. Evigt liv! Och innehållet du får i din ande förblir i dig för evigt. Vilken otrolig, fantastisk kallelse vi har när vi söker Gud. Han vill ge oss härlighetskroppar. Då kommer vi att kunna regera med Jesus Kristus i all evighet! (Fil 3:20-21; 1 Kor 15:42-44, 49)


Denna artikel är baserad på ett tal av
Kåre J Smith 21 oktober, 2019.

Du kanske även är intresserad av att läsa mer på vår temasida om den helige Anden, eller läsa de utvalda artiklarna nedanför:

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Skriven av Elias Aslaksen

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.