Är det möjligt att leva som Jesus?

Vi är människor. Vi syndar. Eller?