Gå till innehåll

Är det okej för kristna att röka marijuana?

Vad är Guds vilja när det gäller marijuana?

Bibeln talar kanske inte direkt om marijuana, men när vi läser Guds ord kan vi tydligt se vad hans ställning inför sådana droger är.

Även om marijuana kanske inte har lika våldsam och farlig inverkan som andra droger, är det fortfarande en drog som tar dig bort från ett klart sinnestillstånd. Bibeln förmanar oss om att inte bli fulla av vin (Efes 5:18), och det budet täcker även att berusa sig med andra ämnen.

“Allt är tillåtet för mig – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig – men jag skall inte låta något ta makten över mig.” (1 Kor 6:12) Det här är en tydlig förmaning om att en lärjunge bör undgå allt som kan få makt över honom eller henne, även om vissa saker inte uttryckligen är förbjudet. Alla ämnen som gör att man tappar sitt klara och nyktra tillstånd, har makt över en. Även om man aldrig blir beroende av det.

Var nyktra

Allt är tillåtet för mig – men allt är inte nyttigt.

I 1 Pet 5:8 står det: “Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.”

Satan försöker konstant att lura folk till att synda. Eller i bästa fall försöker han hålla dem borta från att göra Guds vilja på jorden. Det är en konstant kamp för att inte falla i synd och komma bort ifrån att tjäna Gud. Om vi inte är försiktiga kan det vara otroligt lätt att vara ouppmärksam och börja göra Satans vilja med våra liv.

Därför är det så viktigt att hålla sig nykter och vaken. Bibeln menar inte att vi bara ska vara ”nyktra nog för att klara dagen”. I dessa verser är det underförstått att det gäller att vara så nykter och klarvaken som möjligt. Om vi ska motstå Satan i tro bör vi vara vid våra sinnes fulla bruk.

Kriget som vi kämpar för Gud är mer än en fråga om liv och död, och inställningen vi har till att vara förberedda för kampen bör vara ännu allvarligare.

Vad vill vi?

Valen vi tar handlar sist och slutligen om vad vi önskar mest i våra liv. Om vårt mål är att tjäna Gud av hela vårt hjärta och hela vårt sinne, då hänger vi inte omkring i syndens gränsland och funderar på hur mycket vi kan slippa undan med innan Gud säger ”Stopp!”

När vi lever för att tjäna Gud så arbetar vi kontinuerligt med att ära honom med vår kropp och ande.

Om vårt mål är att behaga honom, då vill vi göra allt vi kan för att det ska ske. Vi vill göra absolut allt vi kan för att se till att vi är nyktra och vakna. Så att när djävulen kommer och knackar på är vi redo att stå emot honom och krossa honom under våra fötter.

“Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!” (1 Kor 6:20)

När vi lever för att tjäna Gud så arbetar vi kontinuerligt med att ära honom med vår kropp och ande. Vårt kall till att vara äkta kristna är att tjäna honom som Jesus har befallt oss: Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet.” (Matt 22:37-38)

Hur kan det överhuvudtaget vara möjligt att leva ett sådant liv om vi frivilligt går bort från ett klart sinnestillstånd till en modifierad verklighet?

Kärnpunkter

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.

Följ oss