Vad säger Bibeln om homosexualitet?

Vad säger Bibeln om homosexualitet?

Gud har aldrig varit oupplyst, naiv eller intolerant.

Människans sexualitet är komplex. Den påverkar oss fysiskt, mentalt och emotionellt. Efter att syndafallet kom in i världen, gav Gud oss andliga lagar för att försäkra att sexualiteten skulle förbli den välsignelse han menade att den skulle vara.

"Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er […]  Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött." 1 Mos 1:27-28, 2 Mos 2:24.

Detta förhållande, mellan man och kvinna i ett livslångt, trofast äktenskap, nämns om och om igen genom hela Bibeln. Det ska hållas heligt och är det enda sexuella förhållande som Bibeln beskriver som godkänt och välsignat av Gud.

Efter syndafallet blev människornas rena, sexuella instinkter smittade av synd, och plötsligt skämdes de över sin nakenhet (1 Mos 3:7, 10-11). Orena lustar vaknade till liv som fortsatte att plåga deras efterkommande i alla generationer.

Lust och sexuell omoral

Vår sexuella drift är inte en synd. Men sexuellt begär utanför äktenskapet mellan en man och en kvinna är det som Bibeln kallar ”lustar”, och att ge efter för dem är synd. Detta inkluderar sex före äktenskap, utomäktenskapligt sex – och att utföra homosexuella handlingar. Detta är beskrivet både i Nya Testamentet och Gamla Testamentet, och några av dessa bibelverser finns samlade i slutet av den här artikeln.

Gud är den högsta instansen

Våra personligheter, tillböjelser, reaktioner, läggningar, synpunkter, åsikter osv. är komplexa. Några av dem är programmerade i våra gener medan andra är påverkade av miljö, omständigheter, utbildning, uppfostran och andra faktorer.

Samhällen, kulturer och normer är i kontinuerlig förändring och utveckling, men Gud och hans ord och Anden i Ordet förblir oförändrat. När Gud specifikt förbjöd homosexuell aktivitet och annan sexuell omoral, var det inte för att han var oupplyst, naiv eller intolerant. Lagen blev given för att motverka synd och det faktum att mänskligheten hade kommit bort från Guds ursprungliga avsikt och välsignelse. Det som var omoraliskt efter Guds normer då blir inte moraliskt idag bara för att flertalet tål och accepterar det.

Det som var omoraliskt efter Guds normer då blir inte moraliskt idag bara för att flertalet tål och accepterar det.

Vi är lyckliga lottade eftersom mänskliga rättigheter och frihet har varit i fokus i våra tider, och för att undertryckning, övergrepp och orättfärdighet har slagits ned. Alla har rätt till att välja egen livssyn och livsstil, och ska uppleva respekt för det. Trots detta kan inte Guds ord ignoreras om vi vill leva som troende kristna. Bibeln ger oss många löften, men också många villkor för ett gott och lyckligt liv. Gud är vår Skapare, och det är endast hans vilja, som den står i Bibeln, som är oföränderlig och fullkomlig i tid och evighet.

Gud låter dig inte frestas utöver din förmåga

Alla människor möter prövningar och svårigheter i livet, både i yttre omständigheter och i sitt andliga liv. Att inte leva efter sin medfödda, homosexuella läggning kan kräva ett enormt offer, men Gud välsignar dem som lever helt för honom, och vill och endast det bästa.

"Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut." (1 Kor 10:13)

Även om Bibelns ord kan verka radikala, älskar Gud alla människor, oavsett vilka de är, vilken bakgrund de har eller vad de har gjort (Rom 6:23). Han älskar oss alla mer än vi kan förstå. Han sände sin son, Jesus Kristus, som betalade priset för våra synder och visade oss vägen ut.

”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." Matt 11:28-30

Det finns inte en synd som Jesus inte har dött för. Det finns inte en frestelse som Gud inte kan ge oss kraft till att övervinna. Han har räckt ut sin hand – Grip tag i den!

Källor / Bibelverser om sexuell omoral

Hebr 13:4

1 Kor 6:18

1 Kor 6:9-11

Matt 5:27-28

Rom 1:20-32

3 Mos 18-22

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.