Gå till innehåll

Är homosexualitet synd?

Gud har aldrig varit oupplyst, naiv eller intolerant.

Människans sexualitet är komplex. Den påverkar oss fysiskt, mentalt och andligt. På grund av syndens makt, som kom in i världen vid syndafallet, gav Gud oss andliga lagar för att försäkra att sexualiteten skulle förbli den välsignelse han menade att den skulle vara.

Efter syndafallet tog Satan omedelbart tag i möjligheten att använda sig av den här starka drivkraften. Han gjorde den kompliserad och styrde människorna bort från Guds välsignelse. Deras rena, sexuella instinkter hade blivit smittade av synd, och plötsligt skämdes de över sin nakenhet (1 Mos 3:7, 10-11). Orena lustar vaknade till liv och de fortsatte att plåga deras efterkommande i alla generationer.

Lust och sexuell omoral

“Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.” (Rom 1:26-27)

Guds ord gör det tydligt utan tvivel att utöva homosexuella handlingar är mot hans vilja och avsikt. Därför är det synd. Alla människor frestas av sexuell lust i alla dess former och slag. Men Guds ord, hans andliga lag är tydlig: all sexuell aktivitet utanför äktenskapet mellan en man och en kvinna är synd och kan inte välsignas av Gud.

“Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er… Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” (1 Mos 1:27-28, 1 Mos 2:24)

Guds ord, hans andliga lag är tydlig: all sexuell aktivitet utanför äktenskapet mellan en man och en kvinna är synd och kan inte välsignas av Gud.

Det här förhållandet – mellan en man och en kvinna i ett livslångt, trofast äktenskap – tas upp om och om igen genom hela Bibeln, och är det enda sexuella förhållandet som är godkänt och välsignat av Gud.

Vår sexuella drift är inte en synd. Men sexuellt begär utanför äktenskapet mellan en man och en kvinna frestar oss till att synda. Det är det som Bibeln kallar ”lustar”, och att ge efter för dem är synd. Detta inkluderar sex före äktenskap, utomäktenskapligt sex, att ge efter för orena sexuella tankar, pornografi – och att utföra homosexuella handlingar. Bibeln är väldigt konkret när det gäller det här. Några av dessa bibelverser finns samlade i slutet av den här artikeln.

Gud är den högsta instansen

Våra personligheter, tillböjelser, reaktioner, läggningar, synpunkter, åsikter osv. är komplexa. Några av dem är programmerade i våra gener medan andra är påverkade av miljö, omständigheter, utbildning, uppfostran osv.

Samhällen, kulturer och normer är i kontinuerlig förändring och utveckling, men Gud och hans ord och Anden i Ordet förblir oförändrat. När Gud specifikt förbjöd homosexuell aktivitet och annan sexuell omoral, var det inte för att han var oupplyst, naiv eller intolerant. Lagen blev given för att motverka synd och det faktum att mänskligheten hade kommit bort från Guds ursprungliga avsikt och välsignelse. Det som var omoraliskt efter Guds normer då blir inte moraliskt idag bara för att flertalet tål och accepterar det.

Det som var omoraliskt efter Guds normer då blir inte moraliskt idag bara för att flertalet tål och accepterar det.

Vi är lyckliga lottade eftersom mänskliga rättigheter och frihet har varit i fokus i våra tider, och för att undertryckning, övergrepp och orättfärdighet har slagits ned. Men några av de ”friheter” man ropar efter eller som har blivit omgjorda till lagar går direkt emot Guds andliga lagar. De friar direkt de syndiga lustarna i människans natur. Varken våra egna eller flertalets föränderliga åsikter eller synpunkter kan vara vår högsta instans. Gud är Skaparen. Han är allsmäktig, och det är bara hans vilja, som den är uttryckt i Bibeln, som är oföränderlig och fullkommen i tid och evighet.

Homosexuella handlingar är uttryckligen nämnt som avskyvärt för Gud och som sådant bör det inte vara ett diskussionsämne för kristna som verkligen vill tjäna honom. Om vi tror på Guds ord som ord från Gud, är det inget att diskutera överhuvudtaget. Vi kan inte justera det för att det ska passa våra egna syften, oavsett hur svårt det kan vara.

Gud låter dig inte frestas utöver dina ämnen

Att inte leva efter sin medfödda, homosexuella läggning kräver ett enormt offer och kan vara en kamp som varar livet ut. Men Gud är trofast. Oavsett hur svårt det är, eller hur ohållbart lidandet kan verka, ger Gud kraft till att segra och leva ett rent liv för honom.

“Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut. ” (1 Kor 10:13)

Att inte leva efter sin medfödda, homosexuella läggning kräver ett enormt offer och kan vara en kamp som varar livet ut. Men Gud ger kraft till att leva ett rent liv för honom.

Utgången är korset – att döda alla syndiga lustar (Kol 3:5-7, Gal 5:24). Det tar inte nödvändigtvis bort en persons naturliga drift eller läggning, men man är inte längre slav under synden. Man är fri till att tjäna Gud och göra efter hans vilja. Ett sådant offer är väldigt behagligt för Gud och han kommer att ge rik belöning, inte bara i himlen men också här på jorden. Gud välsignar de som lever helt för han. Ingen som verkligen har gett upp allt för Gud kommer att ångra det. Han önskar bara det bästa för oss.

Gud hatar synd, men älskar varje syndare, oavsett vilka de är, vilken bakgrund de har eller vad de har gjort (Rom 6:23). Han älskar oss alla mer än vi kan förstå. Han sände sin son, Jesus Kristus, som betalade priset för våra synder och visade oss vägen ut. Det finns inte en enda synd som Jesus inte har dött för; det finns inte en enda frestelse som Gud inte kan ge oss styrka till att övervinna. Han har räckt ut sin hand – ta tag i den!

“Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv.” (Rom 6:22) Kampen kan vara svår, offret kan kännas tungt, men det kan inte jämföras med det eviga, härliga liv som Gud kommer att ge till dem som har sina namn i livets bok – de som har segrat (Rom 8:18, Upp 3:5).

Några Bibelverser om sexuell omoral

“Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt.” (3 Mos 18:22)

“Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1 Kor 6:9-11)

“Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” (Matt 5:27-28)

“Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.” (1 Kor 6:18)

“Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.” (Hebr 13:4)

“Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.” (Rom 1:20-32)

Kärnpunkter

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.

Följ oss