Är kristendomen helt ute?

“Varför är det inte inne att vara kristen bland de unga idag? Vad är egentligen poängen med kristendom?”

Skriven av Ruben Ellefsen
Är kristendomen helt ute?

“Varför är det inte inne att vara kristen bland de unga idag? Vad är egentligen poängen med kristendom?”

I dagens samhälle ska det väldigt lite till för att kunna kalla sig “kristen”, men trots det upplever de flesta kristna trossamfund en jämn nedgång i medlemsantal. Varför då?

Hösten 2011 presenterade det välkända amerikanska mediahuset Barna Group resultaten av projektet “Tro som varar” (eng. “Faith that Lasts”), där de undersökte varför 3 av 5 unga amerikaner lämnar sitt kristna trossamfund efter att de fyllt 15 år. Resultaten från projektet kan kanske ge oss en ledtråd om varför kristendomen är på nedgång i västvärlden och särskilt bland ungdomar.

6 huvudorsaker

Undersökningar pekar på 6 huvudorsaker till varför unga lämnar sin tro permanent (se faktaboxen på höger sida). När man läser dessa och flera andra utlåtanden som en stor mängd unga amerikanska kristna ställer sig bakom, finns det all orsak till att ropa ut en varning om att något måste vara fel med kyrkan, ungdomarna eller kanske båda två. För:

“Vad är egentligen poängen med kristendom?”

I sin missionsbefallning säger Jesus “Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” (Matt 28:19–20). Och varför ska buden hållas? Jo, för att han, Jesus, kom till världen för att få bröder och systrar. Syskon som han kan vara tillsammans med hos Gud (Heb 2:10–18). Men efter att Adam och Eva var olydiga och åt av frukten i Edens lustgård har synden skilt människorna från Gud. Jesus kom för att visa oss en väg tillbaka till Gud. Han visade oss vägen till att kunna hålla Guds bud och bli fri från synden! Denna frihet innebär att jag är en som låter bönen i “Fader vår” bli verklighet: “Låt din vilja ske på jorden liksom den sker i himlen”, först hos mig själv och därefter där jag befinner mig. Då är min kropp ett verktyg för Gud och inte för mitt ego. Det är den frihet som Jesus kom med! (Rom 8:3–4, Heb 10:19–20).

Enligt Jesu egna ord är alltså kristendomen helt vilse om den bara leder till att folk håller skenet av helighet uppe medan de fortsätter att vara egoistiska, självkloka och stolta.

Den övertäckande nåden och “syndernas tillåtelse”

Ett helt grundläggande begrepp i kristendomen är syndernas förlåtelse. Där visade Jesus att han älskar mig och jag känner att jag älskar honom tillbaka. Men tror du inte att Jesus hade en djupare mening än att “bara” befria mig från min egen skuld av synd då han dog på korset? “Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud”, säger han i Johannesevangeliet 14:15.

Alla vet att kärlek utan handling är värdelös. Varför skulle det inte gälla även här?

{youtube=QIWhQTB2MAA&height=90&float=left&controls=no&text=Video: Mitt förhållande till Jesus}

Enligt undersökningen av Barna Group verkar det som om många unga kristna och deras kyrkosamfund, med tillhörande präst och vägledare, mer eller mindre har förlorat fokusen på detta. När Jesu nåd “tillåter” mig att tala bakom ryggen, ljuga och tänka nedsättande om andra, har jag inte då förvandlat syndernas förlåtelse till “syndernas tillåtelse”? Vad är i sådana fall den praktiska skillnaden på mig som tillhör kyrkan och dem som inte gör det? Är det bara förlåtelsen, som även fanns innan Jesus föddes? (Heb 10:1, 9). Måste prästerna sätta upp en massa bud och regler om praktiska detaljer för att skapa en tydlig gräns mellan “oss” och “dem”? Blir dessa mänskliga tolkningar av Bibeln förkunnade som gränser från Gud, inspirerade av Anden, medan de i verkligheten endast upprätthåller ett vackert sken av helighet? Och bakom skenet kan både egoism och stolthet frodas. Om så är fallet är det inte konstigt att det blir som ett annat uttalande som 20% av deltagarna i undersökningen stöttar: “Min upplevelse av kyrkan är att Gud verkar saknas.”

… endast upprätthåller ett vackert sken av helighet. Och bakom skenet kan både egoism och stolthet frodas

Inte inne att vara kristen

På denna grund ska kristna ungdomar välja riktning för sina liv, samtidigt som tidens ande lockar med “realisera dig själv – lev livet” och med lusten till sexuell omoral härjande som värst i sina kroppar. Hur kan någon förvänta sig att dessa ungdomar ska välja något som de faktiskt upplever som falskt, ytligt, opopulärt och oförmöget att svara på livets största frågor?

Svaret säger sig självt, och då ser det mörkt ut för kristendomen.

Är då kristendom helt gammaldags?

Nej, absolut inte! Men vi måste vända tillbaka till det som var från början. Istället för “syndernas tillåtelse” eller “ett sken av kristendom” måste vi satsa allt på att förkunna på ett sådant sätt att varenda en i församlingen måste fråga sig själv: 
”Vill jag leva så mycket som möjligt efter mina lidelser och begär här i världen, och “surfa in i himlen på nåden”? 
I sådana fall beskriver Judas 4 tydligt resultatet av detta: “(…) Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar (…)” 
Eller vill jag återgälda Jesu kärlek på riktigt genom att hålla hans bud och befrias från synden?

Vad vill jag egentligen? Det blir frågan som min kristendom står och faller på

Med detta som “filter” kommer många svåra och obesvarade frågor att falla bort och bli irrelevanta. Mitt intresse fokuseras på Gud och hans vilja för mitt liv. Om jag uppriktigt vill leva efter hans vilja kommer den helige Ande att visa mig de gränser som Gud i sin stora kärlek och visdom har satt för mig. Då försvinner mitt intresse av att tänja på dessa gränser, oavsett om det handlar om sexualitet, filmer, musik, spel eller något annat. Jag förstår att Guds lagar och bud är det enda som kan befria mig från min egen egoism och leda mig in i hans överjordiska frid och glädje, både här i livet och vidare i evigheten. Istället för tidens ande och de skiftande trenderna i samhället runt mig, blir det Guds ord i Bibeln som jag väger mina handlingar mot. Och det förändrar sig inte. (Heb 13:8).

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Skriven av Elias Aslaksen

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.