Avkristning bland kristna

I samhället runt oss ser vi en allt ökande avkristning, men upplever man äkta kristendom bland dem som fortfarande kallar sig kristna?

Avkristning bland kristna

Om man tittar på samhället vi lever i, är det inte svårt att konstatera att en avkristning har skett och sker fortfarande i en allt högre fart. Och det sorgligaste av allt är att denna avkristning även sker inom de kristna kretsarna.

Det sker i så stor grad att de kristna folket i stort sett helt saknar utstrålningskraft i samhället. Jesus beskrev sina lärjungar som världens ljus och jordens salt. När detta ljus och detta salt förlorar sin kraft, blir även de kristna ett byte för förvärldsligande, ja för avkristning.

Skriftens auktoritet borttagen

Reformatorna förkunnade på sin tid: Sola Scriptura («Endast Skriften»), men de kyrkor som idag säger sig vara reformatorernas arvtagare, har lämnat denna trofasthet mot Guds ord, ja och även mot sina respektive kyrkors bekännelsesskrifter. Bibeln kallas den heliga Skriften, men för dagens kristna har den absolut ingen auktoritet mer.

Moderna teologer har varit föregångare i denna avkristningsprocess och tagit bort auktoriteten i den heliga Skriften. Det är tidsanden som råder och resultatet är allt större förvärldsligande av de kristnas vardagsliv. «Syndernas förlåtelse» har nästan blivit «syndernas tillåtelse» och rättfärdiggörelse av den botfärdiga syndaren har nästan blivit «syndens rättfärdiggörelse».

Trons lydnad

Aposteln Paulus skriver i Romarbrevets första kapitel om sin aposteltjänst att hänsikten var att få fram trons lydnad bland alla hedningarna till Guds namns ära (Rom. 1:5). Han avslutar även samma brev med att tala om «trons lydnad».  Det är denna förkunnelse som i ohyggligt stor grad saknas i kyrkor och församlingar idag. Det förkunnas inte «lärjungaskap» eller «trons lydnad». Det är endast de lydiga som verkligen tror. Och det är endast lärjungar (lärlingar) som upplever det som Paulus uttrycker i Efesierbrevet: Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Ef. 4:15.

Ett budskap för ungdomar?

I kyrkor och församlingar är man rädd för att förlora ungdomarna och tidsanden får härska. Men vi har lång och positiv erfarenhet av att förkunnelsen av trons lydnad fyller unga lärjungasjälar med iver och entusiasm. Ordet om korset är en Guds kraft, skriver Paulus i 1. Kor. 1:18. Därför var han rädd för att förkunna evangeliet på sådant sätt att Kristi kors skulle förlora sin kraft. Se även vers 17. Vi ser även ett bra exempel i Gal. 2:19-20 på hur Paulus förkunnade korsets ord: Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Kyrkor och församlingar som förlorar korsets ord, förlorar även ungdomarna eller upplever att den kommande generationen blir alltmer förvärldsligade och främmande för livet i Gud.

Må alla som läser detta, ta aposteln Paulus förmaning i Rom. 12:2 till hjärtat: Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Det goda. Det som Herren har behag i. Det fullkomna. Den lärjungasjäl som har denna längtan och denna bön i hjärtat, kommer att stå i en helt annan utveckling än ett ökande förvärldsligande av livet.

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.