Gå till innehåll

Bygg huset på berggrund

Hur vet jag att det liv jag bygger kommer att hålla?

Livet består av val vi gör och byggs upp av våra dagliga handlingar. Men hur vet man att livet man bygger är säkert? Hur kan man veta att ens värld inte kommer att falla ihop när man möter motgångar?

“Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan.” Matt 7:24-2

De flesta av oss förstår att ett kristet liv inte är passivt och att Jesu ord i Bergspredikan tydligt visar vad man borde prioritera.

Aktiv involvering i många saker kan ge intrycket av att man verkligen bygger något med sitt kristna liv, men det man egentligen gör är kanske bara att sjunga om Jesus bud och dela dem på sociala medier. Men det behöver inte vara så! ”Handlingar talar mer än ord” är ett ordspråk som passar bra här. Jesus säger att man ska höra hans ord och göra dem! Varje dag finns det möjligheter att praktisera Jesu bud så att de blir dina egna handlingar genom att lyda dem i hjärtat.

Det man egentligen gör är kanske bara att sjunga om Jesus bud och dela dem på sociala medier.

Fram till idag har du kanske försökt bygga ditt liv på det evangelium som du hör i kyrkan, men det kanske inte ens är Kristi äkta evangelium. Dagens kristendom har blivit så urvattnad att till och med orden ”han som hör mina ord och gör dem” har bytts ut mot allt annat än att faktiskt praktisera Jesu bud! Idag finns det en mängd människor världen över som har letts vilse, till och med självutnämnda präster som lever av att predika budskapet som tilltalar massorna: om en lättare väg till himlen!

Du kanske till och med har blivit tröstad av folk med ord som: “Alla begår synd varje dag” och “Kräv inte så mycket av dig själv; Jesus blod täcker allt” och självklart med det välkända uttrycket som låter ungefär så här: “Man ska inte försöka hjälpa Gud med sin frälsning!”

Men när livets stormar kommer, som till exempel dålig ekonomi, orättvis behandling eller frestelse till otrohet, ser man tydligt vilken grund folk har byggt på. De som inbillar sig själva att till exempel ”Jesus blod täcker allt” och som inte har förstått det allvarliga i Jesus varning ”Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta” kommer att se sina liv svepas iväg med första våg av frestelse som sköljer över dem.

Det är människor som har bett, kämpat och lidit för att lyda Jesu bud som ”bekymra er inte för morgonmorgondagen” och ”älska dina fiender” som har byggt sitt liv på klippan och som kommer att förbli stående.

Det är människor som har bett, kämpat och lidit för att lyda Jesu bud som ”bekymra er inte för morgonmorgondagen” och ”älska dina fiender” som har byggt sitt liv på klippan och som kommer att förbli stående.

Det är dags att sluta lita på fraser som skyddar ens syndiga vanor. De kanske låter gudfruktiga, men dessa populära meningar är den direkta motsatsen till vad som står i brevet till Titus 2:11-12 “Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är.

Det är dags att börja använda denna nåd till dess rätta ändamål: att leva ett liv utan att synda. De som gör det bygger med de rätta materialen och kommer att få se sin byggning förbli stående. Det innebär inte att Gud kommer att spara en från prövningar. Även kristna upplever dålig ekonomi, frestelse till alla slags lustar, orättvis behandling osv, men skillnaden är att de som gör Jesu bud har styrkan att gå igenom allt och komma ut på andra sidan starkare än innan. Deras liv kommer att stå fast på klippan, inte bara i livets alla prövningar, utan även på den dag som allt kommer att prövas i eld

Skillnaden är att de som gör Jesu bud har styrkan att gå igenom allt och komma ut på andra sidan starkare än innan.

“Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.” 1 Kor 3:12 – 15

Tänk vilken hemsk förlust den dagen blir för dem som har byggt hela sitt liv med material som trä, hö och halm. Föreställ dig deras besvikelse när de ser sitt goda, kristna rykte, sina donationer och allt sitt frivilliga arbete för andra människor bokstavligt talat gå upp i rök.

Kanske går det upp för dem då att de skulle ha byggt på grunden genom att faktiskt göra Jesu bud och leva ett rättfärdigt liv och segra över synden för att på så sätt samla en skatt av ”guld, silver och dyrbara stenar”.

Tyvärr kommer det helt enkelt att vara försent att göra något åt saken. Även om dessa kanske blir räddade av syndernas förlåtelse så kommer inte allt de goda de gjorde för andra ersätta uppskattningen som Gud har för personlig trofasthet. Deras härlighet i himlen kommer att bli så avsevärt mycket mindre.
Ingen vet hur länge det dröjer innan den dagen, som allas arbete kommer att visas på, kommer, men vi vet att Guds nåd är till för alla människor så låt oss passa på och använda oss av den!

Kärnpunkter

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.

Följ oss