Den helige Ande – en mäktig kraft till att bryta sig loss!

Gud sände den helige Ande till jorden med buller och brak – och kraft! Vad är kraften till för?

Skriven av AktivKristendom
Den helige Ande – en mäktig kraft till att bryta sig loss!

Gud sände den helige Ande till jorden på pingstdagen i stor kraft, med buller och brak. Han ville att folk skulle lägga märke till att Anden hade ankommit jorden. Det var en markering av Gud att en ny tid hade börjat.

Jesus besegrade synden, dödsriket och döden!

Det att Gud sände den helige Ande till jorden var ett tillkännagivande om att Jesu verk var fullbordat. Han hade kommit i kött, som en människa, utan att en enda gång bli smittad av sitt kött. Han älskade sin Fader och utförde Faderns vilja i allt, helt till Golgata kors och där på korset måste han också överge sig till Fadern i tro. Mörkret lade sig nämligen över hela landet, och kom även inn i hans själ. Det var antagligen första gången som Fadern övergav honom till sig själv. Det gjorde att Sonen, i levande tro, blev tvungen att överge sin ande till Gud. Då fullbordades verket.

Jesus Kristus återuppstod den tredje dagen som vår Frälsare. Under de tre dagarna befann han sig nere i dödsriket och talade till de som befann sig i fångenskap där och som inte hade hört Noas varning om att omvända sig, och gav dem hopp och förkunnade att han hade tagit nycklarna från döden och dödsriket (1 Petr 3:18-20; Hebr 2:14-15; Upp 1:18). För att bevisa det bad han några av de närvarande att stå vid dödsrikets portar medan han sprängde dem! Så sprängde han porten och många följde med honom upp. Det var profeter och andra, som hade levt för flera hundra år sedan, och de visade sig på Jerusalems gator (Matt 27:51-53). Det var en mäktig manifestation att Jesu verk var fullbordat.

Den helige Ande: kraft för oss att bryta loss

Så, på pingstdagen, sände han Anden tillbaka till jorden. Då sände han den helige Ande, som kom med buller och brak. Det var en manifestation på att en ny tid hade börjat. Då gick vi in i vår tid, Jesu tid, där vi kan bli lik hans bild. Det sker endast med hjälp från Hjälparen, den helige Ande. Han lyser upp vårt inre och ger oss även kraft till att vandra denna väg. Genom den helige Ande får vi kraftens Ande, och det är viktigt för att kunna bryta sig loss från sina synder och gamla vänner. För att bryta sig loss behöver vi kraftens Ande, och den finns också i den helige Ande.

Man kan jämföra det med en raket som ska skjutas ut ur sin bana. För att lämna jordens atmosfär, behövs enorm kraft. Det är olika steg och startraketer, och sedan bryter den sig äntligen fri från atmosfären och flyter i sin bana. Då kan den styras utan väldig kraft. Här tar visdomen över i vårt andliga liv, med en lugnare vägledning och utveckling. Gud gav oss inte modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande (2 Tim 1:7). Det är visdomens Ande, men först behöver vi kraft för att bryta loss!

Be om den helige Andes kraft!

Be till Gud om den helige Andes kraft, om du känner att du saknar styrka till att genomföra Guds vilja och segra över synden. Du måste slava dig fri, så att du ger upp hela din vilja och ger allt till Gud. Ju mer du slavar, desto mer känner du att du inte klarar det själv. Då skapas ett rop i ditt inre om att få den helige Ande som en inneboende kraft i ditt liv! Då kan Gud ge dig Anden. Du vet när du har fått den helige Ande: då får du glädje och frid. Himlens rike blir en del av ditt liv, och den helige Ande är kraften som driver dig, hjälper dig och tröstar dig.

Artikeln är baserad på ett föredrag av Kåre J Smith 3 april, 2019.

Kanske du även är intresserad av att läsa mer på vår temasida om den helige Ande.

Ladda ner e-bok gratis

Guds evangelium

Skriven av Sigurd Bratlie

Nåd innebär att alla våra synder blir förlåtna när vi erkänner dem. Det innebär också att vi får kraft till att lyda sanningen som Jesus kom med. I denna bok förklarar Sigurd Bratlie detta djupare, och visar Guds sanna evangelium, som är trons lydnad.