Ett kärleksbrev från Gud till dig

Har du någonsin tvivlat på Guds kärlek till dig? Denna samling av bibelverser kanske ändrar på den saken.

Ett kärleksbrev från Gud till dig

 

Du faller och begår misstag. Du gör saker som du ångrar. Du vet vad det innebär att stå i frestelsens hetta och kännasig rutten på grund av hur starkt du frestas av ditt begär. Du förstår känslan av modfälldhet efter att ha gett efter för frestelsen i ett svagt ögonblick och det kännssom om inget någonsin kan ställas till rätta igen. Du kanske har käntnågon gång att Gud är arg på dig. Du kanske till och med har tvivlat på att du är förlåten.

I sådana stunder kan det vara svårt att komma ihåg att Gud fortfarande älskar dig. Det kan till och med vara svårt att be om hjälp när du skäms så starkt över hur usel och svag du är.

Gud känner dig bättre än du känner dig själv. Det faktum att du sörjer över dina synder och är fast besluten om att förändras är en hedervärd inställning som Gud älskar. (Ps 51:17) Han väntar på att du ska be honom om hjälp och kraft till att segra! (Hebr 4:16)

Läs denna samling av omskrivna bibelverser presenterade i form av ett kärleksbrev från Gud till dig.  Kom ihåg att Gud är nära, och är extremt intresserad av dig som individ!

Ett kärleksbrev från Gud till dig

Mitt barn,

Du vet kanske inte vem jag är, men jag känner dig. Ps 139:1

Jag vet när du sitter och när du står. Ps 139:2

Jag är förtrogen med allt du gör. Ps 139:3

Till och med varje hårstrå på ditt huvud är räknad. Matt 10:29-31

För du blev skapad till min avbild. 1 Moseboken 1:27

I mig lever du och rör dig och är till. Apg 17:28

För du är min avkomling. Apg 17:28

Jag kände dig innan du blev bildad i moderlivet. Jer 1:4-5

Jag valde dig då jag planlade skapelsen. Ef 1:11-12

Du är inget misstag, därför att alla dina dagar var redan skrivna i min bok. Ps 139:15-16

Jag fastställde en bestämd tid för din födelse och var du skulle bo. Apg 17:26

Du är underbart skapat. Ps 139:14

Jag vävde dig i moderlivet. Ps 139:13

Från din första stund har jag varit ditt stöd. Ps 71:6

De som inte känner mig, gjorde felaktiga bilder av mig. Joh 8:41-44

Jag är inte långt bort ifrån dig eller arg på dig, utan jag är den fullkomliga kärleken. 1 Joh 4:16

Det är mitt begär att få ge dig min kärlek, bara därför att du är mitt barn och jag är din far. 1 Joh 3:1

Jag erbjuder dig mer än en jordisk fader kan någonsin erbjuda dig. Matt 7:11

För jag är den fullkomliga fadern. Matt 5:48

Varje fullkomlig gåva som du får,. kommer från min hand. Jak 1:17

För jag är din försörjare och möter alla dina behov. Matt 6:31-33

Min plan för din framtid har alltid varit fylld med hopp. Jer 29:11

Jag älskar dig med evig kärlek. Jer 31:1

Mina tankar om dig är lika tallösa som sandkornen på stranden. Ps 139:17-18

Jag fröjder mig över dig med jubel. Sef 3:17

Jag vill aldrig sluta att göra dig gott. Jer 32:40

För du är min dyrbar egendom. 2 Mos 19:5

Av hela mitt hjärta och all min själ önskar jag att du ska slå rot. Jer 32:41

Och jag vill visa dig stora och förunderliga ting. Jer 33:3

När du söker mig med hela ditt hjärta, ska du finna mig. 5 Moseboken 4:29

Ha din lust i mig och jag vill ge dig vad ditt hjärta begär. Ps 37:4

För det var jag som gav dig denna önskan. Fil 2:13

Jag förmår göra långt mer än du kan föreställa dig. Ef 3:20

För jag är din största uppmuntran. 2 Tess 2:16-17

Jag är också fadern som tröstar dig i dina svårigheter. 2 Kor 1:3-4

Jag hör dig och räddar dig ur all din nöd. Ps 34:18

Som en herde bär ett lamm, bar jag dig tätt intill mitt hjärta. Jes 40:11

En dag skall jag torka alla dina tårar från dina ögon. Upp 21:4

Jag är din far och jag älskar dig liksom jag älskar min son, Jesus. Joh 17:23

För min kärlek till dig är uppenbarad i Jesus. Joh 17:26

Han är en avbild av mitt väsen. Hebr 1:3

Han kom för att visa att jag är för dig, inte emot dig. Rom 8:31

Och för att meddela att Han inte räknar till dina synder. 2 Kor 5:18-19

Jesus gav sitt liv för att du och jag kan försonas. 2 Kor 5:18-19

Hans död var det yttersta uttrycket av min kärlek till dig. 1 Joh 4:10

Jag gav upp det jag älskade för att vinna din kärlek. Rom 8:32

Om du tar emot min son som en gåva, så tar du också emot mig. 1 Joh 2:23

Och ingenting skulle någonsin kunna skilja dig från min kärlek. Rom 8:38-39

Vänd om och kom hem och det skall bli fest i himlen såsom ingen har sett förut. Luk 15:7

Jag har alltid varit din far och skall alltid förbli din far. Ef 4:14-15

Min fråga är: Vill du vara mitt barn? Joh 1:12-13

Jag väntar på dig. Luk 15:11-32

 

 

Kära hälsningar, Din Far, Allsmäktiga Guden