Gå till innehåll

Gå ut från henne, mitt folk

"Gå ut från henne (Babylon), mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor." Detta är allvarliga ord, men vem riktas de mot?

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.” (Uppenbarelseboken 18:4-5).

Jag undrar hur många människor det är som har läst de här orden och verkligen tänkt på vad det innebär för dem. Det är väsentligt att rösten kom från himlen och riktades mot det Jesus kallade “sitt folk”. Vilka är “hans folk”? Och vad är “Babylon”?
Paulus profeterade till Timoteus att det skulle komma svåra tider och att folk skulle, förtäckta som kristendom, “älska sig själva, vara penningskära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning istället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem.” (Andra Timotheosbrevet 3:1-5).

Vänskap med världen är fiendskap mot Gud.

Denna brist på trofasthet, att inte vilja ge upp sina egna syndiga lidelser men ändå hålla Kristus som försoning för sina synder, beskrivs av Paulus och Jakob som “horeri” eller andlig otrohet. Samtidigt skriver Johannes tydligt att vänskap med världen (köttets begär, ögonens begär och högmodigt skryt om det man är eller har) är fiendskap mot Gud. Det Gud kallar Babylon den stora, moder till skökan och alla styggelser på jorden, är en religiös organisation som rider på ryggen av ett stort djur – en värld som ligger under för Satans makt.
Genom århundraden har djuret stöttat en kristendom som aldrig har lett till ett segrande liv, men bundit till doktriner, skapade av människor och religiösa auktoriteter med ett sken av gudsfruktan, och som förnekar den kraften man får av att leva ett korsfäst liv.

 

Ser vi inte tydligare och tydligare att denna falska kristendom följer djurets väg istället för att älska Gud och hålla hans bud, och att den tolererar djurets omoraliska uppförande istället för att motarbeta den? Vi vet att inte alla som kallar Jesus för “Herre” tillhör himlens rike, utan bara de som gör Faderns vilja och vänder sig bort ifrån laglöshet (Matteusevangeliet 7:21-23). De som har korsfäst köttet med dess lidelser och begär, tillhör Kristus (Galaterbrevet 5:24). De hatar synden och längtar efter ett segrande liv, där de kan vara välbehagliga inför Gud på alla sätt.

Sådana människor får inte fred i ett “skökosystem”. I dessa sista dagar öppnar Gud människornas ögon så att de kan se fördärvelsen som råder i Babylon och djuret. Några försöker med goda intentioner att reformera sin gren inom kristendomen, att lyda Gud istället för människor och följa Guds ord så som de gamla reformatorerna gjorde. De upplever samma behandling från skökoanden som Guds folk i tidigare generationer: De tystas ner eller stängs ute. Skökan är obotlig. Ordet från himlen ljuder: “Gå ut från henne, mitt folk”.

Ordet från himlen ljuder: “Gå ut från henne, mitt folk.” Men vart ska de gå?

Men vart ska de gå? “Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek.” (Hebreerbrevet 13:13). Vad hände med Jesus där “utanför lägret”, avskild från alla mänskliga förväntningar? Han blev korsfäst. Utanför lägret finns de som tror på att vara korsfäst med Kristus. De nöjer sig inte med att Kristus blev korsfäst för dem, så att deras synder är förlåtna genom hans försonande död. De längtar efter att besegra synden och regera med honom i livet, – nu och i all evighet. Istället för att hålla fast i en form av “kristendom” utan att ge upp sina syndiga lidelser, har de korsfäst köttet med dess lidelser och begär.

“Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.” (Andra Korinthierbrevet 5:15). Även om han dog för hela världens synder, är de som i sanning omvänder sig djupt tacksamma för Guds nåd. De sörjer över sina fel och får inte näring av ett budskap som inte har mer att ge än syndernas förlåtelse. Som värst förkunnar skökan förlåtelse utan omvändelse och tillåter folk att fortsätta leva i synd med ett falskt hopp om att komma till himlen.

De längtar efter att besegra synden och regera med honom i livet

“Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.” (Titusbrevet 2:14).

Gud själv samlar ihop alla dem som lever ett korsfäst liv til en kropp. De är trofasta mot Jesus, sin himmelska brudgum, och blir hans brud, hans dyrbara egendom, som han gav sitt liv för. (Uppenbarelseboken 19:7 och 21:1-27).

 

Kärnpunkter

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.

Följ oss