Gör er inga bekymmer – Gud är nära!

Som ung, kristen mor slet Julie med bekymmer, ända tills hon hittade ett styrkande ord som hjälpte henne att komma sig igenom dagen.

Skriven av Naomi Damnjanovic med Julie Damnjanovic
Gör er inga bekymmer – Gud är nära!

Som ung, kristen mor slet Julie med bekymmer, ända tills hon hittade ett styrkande ord som hjälpte henne att komma sig igenom dagen.

”… Han är inte långt borta från en enda av oss …” Han lyfte handen och det var som om han tog tag i Guds hand. ”Herren är nära!” sa han.

Julie var ung när hon blev kristen. Som mor med små barn kände hon sig ändå bekymrad och orolig över många vardagliga småsaker. Hon berättar om ett besök av en gudfruktig man som gav henne ett ord som var både tröstande och en visuell demonstration av hur nära Gud är var och en av oss, och varför vi aldrig behöver bekymra oss.

Ta tag i Guds hand

”Den tiden när jag var så bekymrad för allt möjligt hade vi fem små barn. De äldsta barnen gick på skolan och hemma hade jag ett småbarn och en baby. Jag var tvungen att följa barnen till och från skolan, men ofta hade den lilla precis somnat eller så låg babyn och sov. Vi bodde inte så långt borta från skolan så barnen kunde göra varandra sällskap hem, men samtidigt var jag bekymrad för dem när de gick hem själva. Jag kände att jag skulle vara där.

Det var som om han tog tag i Guds hand, det var som om Guds hand var så nära honom!

En gång fick vi besök av en gudfruktig man som Gud kände: Elihu Pedersen från Norge. Jag pratade med honom och sa hur jag kände det, och strax lyfte han upp sin hand och sa så enkelt: ”Herren är nära!” Jag kommer ihåg att hans röst darrade, men han sa det med stor kraft och myndighet! Det var som om han tog tag i Guds hand, det var som om Guds hand var så nära honom! Han sa att jag inte skulle vara ängslig eller bekymrad, för Herren är aldrig långt borta från någon enda av oss.

Det är något jag aldrig har glömt och det har varit en tröst och styrka för mig när jag har blivit frestad att bekymra mig för något. ”Herren är nära”, det är sant! Gud är inte långt borta från någon av oss och livet har lärt mig att söka min tillflykt hos Gud, att be till Jesus och att tänka på hans ord. I det finner jag Gud.”

”(…) för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss (…)” (Apostlagärningarna 17:27).

Den frid som Gud ger

”Jag vet att när jag söker min tillflykt hos Gud, så ger han en frid som den här världen inte kan ge eller förstå, frid mitt i en väldigt svår situation när saker verkligen trycker på mig. Han tar inte bort förhållandet, men när jag ber om hjälp i svårigheterna hjälper Gud mig att stå emot och hata bekymret som bor i mitt kött. Om jag håller ut i frestelsen och står emot de oroliga tankarna så hjälper Gud mig att komma till vila i prövningen. Jag lärde mig att tro på hans kärlek och omsorg och inte på mitt eget förnuft. Han förändrar mig som person så jag inte längre behöver vara bekymrad. Det är evangeliets härlighet!

Jag lärde mig att tro på hans kärlek och omsorg och inte på mitt eget förnuft

Jag har ofta tänkt på det som Elihu Pedersen sa till mig den gången. Gud vill ta hand om mig även när min styrka kommer till korta. Jag måste lita på honom. Om jag lyfter upp handen och säger: ”Herren är nära!”, så tar han min hand. Så nära är han, varje ögonblick!”

Filipperbrevet 4:5-7: ”Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.  Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.”