Har du lärt av Jesus att vara ödmjuk i hjärtat

Det första Jesus tar upp när han inviterar dem till att lära av honom är hans sinnelag.

Skriven av Paul Dokken
Har du lärt av Jesus att vara ödmjuk i hjärtat

 

“Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.  Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt.” Matt 11:28-30.

Ödmjuk i hjärtat – ett sinnelag

Det första Jesus tar upp när han inviterar dem till att lära av honom är hans sinnelag. “[…] för jag är ödmjuk i hjärtat […]” Våra gärningar bottnar i vårt sinnelag i hjärta och sinne. Vi kan till exempel läsa i Orspr 4:23, “Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet.” Vårt inre liv påverkar med andra ord allt vi säger och gör. Om trädet (vårt inre tillstånd) är gott, bär det goda frukter. Om det är dåligt, bär det dålig frukt. “Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden.” Matt 7.19.

Inget är tyngre att bära än en dålig attityd. Många fastnar i en dålig attityd på grund av sin envishet. De vägrar helt enkelt att ödmjuka sig. Oenighet om saker (som uppfostran, hantering av ekonomin, eller till och med vilken färg huset ska ha), kommer av att man inte är tillräckligt ödmjuk för att lyssna på varandra. Kraven i köttet får övertaget om man inte vet hur man kan samarbeta i en ödmjuk och mild anda. Hjärtat förhärdas och kärleken kallnar. När man avvisar tron och ett gott samvete, lider tron skeppsbrott. Detta blir ödet för dem som inte är ödmjuka i hjärtat; de som håller fast i ett stolt sinnelag.

Av samma skäl är inget lättare att bära än ett gott sinnelag. Vi läser att Gud älskar en glad givare. Den som har ett gott sinnelag befinner sig i ljuset och har inget i sig som leder till fall. “Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och det finns inget i honom som leder till fall.” 1 Joh 2:10.

Gud ger nåd til den ödmjuke

Gud vittnade att David var: “[…] en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt.” Apg 13:22. Davids goda sinnelag gjorde att han kunde säga: Herren är min herde, mig skall intet fattas” Ps 23:1. Kraven från hans själ hade tystnat, som ett avvant barn i sin mammas famn. Han förblev ödmjuk i hjärtat under alla prövningar som han fick genomgå, och kunde därför se Guds hand i sina omständigheter (2 Sam 16).

Gud ger alla efter ens gärningar. Han ger nåd till den ödmjuke, och står emot de stolta. Detta är enkla koncept att förstå, men frågan är om vi har lärt dem eller inte. Det vi gör är avgörande, eftersom vår lott här i livet, och för vår plats i evigheten, avgörs av våra handlingar (Matt 25:23; Upp 19:8). Skillnaden mellan de fem förståndiga och de fem oförståndiga jungfruarna var deras sinnelag. Utvändigt såg de likadana ut, men invändigt var skillnaden enorm. “De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.” Matt 25:3-4.

Våra handlingar uppenbaras på prövningens dag (1 Kor 3:13). Det finns ingen tydligare plats där våra handlingar (vårt sinnelag) visar sig än tillsammans med våra närmaste. Här har Gud gett oss den mest väsignade platsen att samla olja i våra kannor, så länge vi är ödmjuka i hjärtat. Vi upplever många situationer som är menade att samverka till vårt bästa, så att vi kan uppfylla Guds tanke med våra liv: att förvandlas efter Hans Sons bild, och att få uppleva äkta broderskap (Rom 8:28-29).

“Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.” Ef 2:10. Det är först när vi lär oss att rensa oss själva i lydnad till sanningen som vi finner ro och kan utföra dessa goda gärningar. “Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad.” Hebr 4:9-11.

Du kanske även är intresserad av att läsa mer på vår temasida om ödmjukhet, eller artiklarna under:

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Skriven av Elias Aslaksen

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.