Historien om Rut, som du kanske aldrig förut har tänkt på den

Historien om Rut och Noomi är välkänd. Har du någonsin tänkt på hur den skulle kunna vara aktuell i ditt liv?

Historien om Rut, som du kanske aldrig förut har tänkt på den

Rut innehar kanske titeln ”världens bästa svärdotter”, men Ruts bok är mer än den verkar vara vid första ögonkastet. Jag har nyligen upptäckt en parallell mellan den välkända historien och ett liv enligt det Nya testamentet idag.

Rut och Noomi

Här kommer en kort sammanfattning av Ruts bok:

Efter att ha flyttat till Moab och förlorat allting där, även sin man och sina två söner, kom Noomi fram till att det var dags att återvända hem till Juda. Det måste ha varit hjärtskärande för henne att börja hemresan utan dem hon hade kommit med, men hon hade sina båda svärdöttrar, Orpa och Rut. På den tiden var de fortfarande en del av hennes hushåll, fastän deras män var döda.

Någonstans på vägen måste Noomi ha tänkt på hur mycket de två flickorna offrade när de lämnade det, troligtvis, enda hemmet de visste om. Hon insisterade på att de skulle vända tillbaka och gå hem till sina mödrar. Först vägrade bägge flickorna, men hennes engträgenhet övertalade Orpa, som kysste Noomi farväl och återvände hem. Men Ruts bok berättar att Rut inte lät sig övertalas. Hennes förpliktelse till svärmodern var för stor. Herren må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig,” sa hon till Noomi.

Två änkor kunde inte ha haft ett lätt liv på den tiden, och de fick troligtvis uppleva både hunger och fattigdom när de kom till Juda. Men de hade en rik släkting, en man som hette Boas, och Rut gick till hans åkrar, där skörden var påbörjad, och plockade överblivna ax. Boas lade märke till henne, och han hade redan hört om hennes tillgivenhet och omsorg för Noomi. Han tog henne under sitt beskydd, lät henne plocka ax från kärvorna och gav henne mat att äta. Senare gifte Boas och Rut sig.

På grund av Ruts löfte och kärlek för Noomi, och hennes vägran att vända sig bort från den vägen hon visste hon skulle vandra, välsignade Gud henne enormt. Hon och Noomi gick från fattigdom till ett tryggt livsupphälle. Hon blev också kung Davids mormors mor, och på det sättet blev hon även en förfader till självaste Jesus Kristus. Allt det här kan man läsa om i Ruts bok.

Ruts bok och oss

Så hur kan den här berättelsen nu relatera til våra liv idag?

Vi måste också ta ett beslut om att vända ryggen åt våra gamla liv och börja på en ny resa. Gud kallar på oss och drar våra hjärtan till sig, och vi får tro för att börja ett nytt liv. Det innebär att vi ger upp hela vår egna vilja och vad annat Gud än kräver av oss, som skulle hindra oss från att 100 % följa efter Jesus. Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge,” sägerJesus (Luk 14:26). Det känns som en lång lista av saker man ska uppge, men det betyder inte att vi vänder ryggen åt alla vi känner, men att vi inte låter något eller någon få avleda oss från att följa honom.

Precis som Rut kan ha blivit frestad att lämna Noomi och återvända hem, så prövar Satan övertala oss att vända tillbaka till vårt gamla liv. Men vårt beslut att vilja varalärjungar måste vara helhjärtat. Vår egen vilja, känslor och begär övervinns genom tro när vi följer Kristus. Det vi har lämnat bakom oss kommer att verka som skräp när våra ögon öppnas för den välsignelsen som kommer när man följer Jesus för att man älskar honom.

Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus.” Fil 3:7-8.

Prövningar, hjälp och belöningen

Vi möter prövningar på den här vägen. Det behöver inte nödvändigtvis vara yttre prövningar som hunger och fattigdom. För att kunna göra Guds vilja, i motsats till vårt kötts begär, måste vi kämpa trons goda kamp. Men det är genom dessa prövningar, som vår tro blir äkta och värdefull. Petrus beskriver det som att man ”håller provet i eld”. Denna tro skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.” 1 Petr 1:7.

Rut visste att de skulle få hjälp av släktingen när de var i nöd. Vi måste också söka upp det förhållande som vi vet blir en evig fördel för oss. Ett förhållande med Gud, som har all makt i himlen och på jorden, och som kan dela den med oss. Förutom att hjälpa oss på alla sätt och vis i det här livet, så förbereder han även en plats för oss i det kommande livet. Be till honom, tro på honom, håll dig nära honom, vårda ett intimt förhållande med honom. Han är vår vän och hjälpare i den utsträckning som vi anförtrott honom, allt ifrån livets största prövningar till vardagslivets minsta saker.

Våra prövningar blir lättare när vi vet vad slutresultatet blir. Trofasthet ger oss det rikaste livet vi kan leva. Vi blir fullkomliga, upprättade, stabila,fulla av kraft och befästa. Gud kan använda oss i sin tjänst, vi formas efter Kristi bild, vårt liv på jorden välsignas och en dag får vi vara med Herren, som hans arvingar i all evighet! Trofasthet belönas rikligt! (1 Petr 5:10; Rom 8:28-29; Rom 8:16-17).


Du kan läsa fler betraktelser kring välkända bibelhistorier på vår 
temasida om människor i Bibeln.

Du kanske även är intresserad av följande utvalda artiklar:

Vad innebär det att kämpa trons goda kamp?

Därför kan du alltid glädja dig i frestelser

Du kan läsa hela boken om Rut i Bibeln
Den engelskspråkiga sidan “The Bible Project” har en väldigt intressant video om Ruts bok.

Ladda ner e-bok gratis

Den nye pakt og lovløshetens hemmelighet

Den nya pakten är en personlig pakt som vi gör med Gud, där vi ger oss själva helt till att följa hans vilja i allt, och där han i sin tur binder sig till att utrusta oss med allt vi behöver för att kunna göra detta. Laglöshetens hemlighet är att de flesta bortförklarar denna del av den nåd som Jesus kom med till oss, och istället förvränger Guds nåd till en tillåtelse att synda.