Hur jag förändrades från att bara se ut som en kristen till att faktiskt leva som en

Vad innebär ett äkta kristet liv?

Skriven av Alyssa Laing
Hur jag förändrades från att bara se ut som en kristen till att faktiskt leva som en

Alyssa kände att hon saknade något.

Hon hade gett sitt hjärta till Jesus, deltagit i alla församlingsaktiviteter och bestämt sig för att hon ville leva ett gudfruktigt liv. Men när hon försökte det upptäckte hon att hon inte helt och hållet förstod vad som ingick i ett äkta gudfruktigt liv. En del saker var självklara som att vara snäll och älska andra, inte svära, göra gott osv. Hon visste hur man såg ut som en gudfruktig kristen och det gjorde hon också. Men det var något som fattades. Hon kände att det fattades något, något djupare.

Detta är Alyssas berättelse om hur hon hittade det som fattades.

På jakt efter svar

Det fanns en del saker som jag gjorde som inte kändes helt rätt. Jag kunde till exempel bli jättefrustrerad när folk inte gjorde som jag tyckte att de borde eller om de sa saker som jag inte tyckte passade sig efter mitt eget samvete och förståelse. Självklart log jag alltid och lät aldrig någon se min frustration. Jag visste att det inte var särskilt gudfruktigt, men trots det kände jag mig fortfarande så frustrerad inombords. Jag kände att det måste finnas ett sätt att bli av med de invändiga känslorna.

Jag ville leva helt välbehagligt inför Gud och jag kunde inte acceptera tanken på att jag var bunden av min mänskliga natur till att synda och be om förlåtelse hela tiden i en oändlig cirkel.

Detta dilemma besvärade mig länge. Jag försökte tala med min ungdomsledare och andra, men fick aldrig de svar som jag letade efter. Tiden gick och jag kände mig mer och mer kraftlös mot synden som jag såg i min natur. Avund, otålighet, orena tankar osv. Jag ville leva helt välbehagligt inför Gud och jag kunde inte acceptera tanken på att jag var bunden av min mänskliga natur till att synda och be om förlåtelse hela tiden i en oändlig cirkel. Jag kände att jag inte hade kontroll över mina egna handlingar och beslut. Jag leddes och kontrollerades av synden i min natur.

Nyckeln

Gud såg min nöd och genom hans otroliga nåd uppfylldes mitt hjärtas önskan. Jag hittade en församling med ett budskap som jag aldrig hade hört förut och som sa att jag kunde bli fri från min syndiga, mänskliga natur, med alla dess tendenser som vi, som människor, föds med och står chanslösa mot. För första gången någonsin fick jag höra att det är fullt möjligt att sluta bli frustrerad invändigt. Att jag kunde sluta skvallra, ljuga, bli avundsjuk och allt sådant som jag så tydligt såg som synd.

För första gången någonsin fick jag höra att det är fullt möjligt att sluta bli frustrerad invändigt.

Jag fick höra att Jesus, som Människosonen, föddes med samma mänskliga natur som alla vi andra. Och att jag också kan besegra synden i min natur eftersom han gjorde det. Det han uppnådde i sitt liv gav mig inte bara nåd till att bli förlåten, utan även nåd att få kraft till att upphöra med att synda helt och hållet Att jag, steg för steg, kan gå samma väg som han gick. Att han är en överstepräst som ger barmhärtighet och hjälp när jag möter saker från min natur som jag måste kämpa mot, men inte har kraften att besegra. Han ger mig all styrka som jag behöver. (Hebr 4:14-16)

Hur tillämpas det i eget liv?

Om jag till exempel har planerat något, har jag ofta redan sett framför mig hur jag ska genomföra det. Så kommer någon med en annan åsikt. Jag kan då reagera på två sätt. Antingen kan jag möta dem med frustration och envishet och insistera på att jag vet bäst. Eller så kan jag, med vetskap om att Guds ord säger att man ska vara ödmjuk och mild, erkänna att min mänskliga stolthet vill få sin vilja igenom och istället ropa till Gud om styrka att stå emot och inte synda.

Jag hittade det djupare liv som jag letade efter.

Det är inte meningen att vi som kristna ska köra över folk, utan snarare ge upp vår egen vilja så att Guds vilja får ske. Jag vill vara varm och flexibel och älska mina medmänniskor. Min egen stolthet gör mig kall och separerar mig bara från de andra. Men tack vare Gud behöver det inte vara så! Jag behöver inte bli kontrollerad av synden.

Dessa svar på mina frågor har gjort mig till en lycklig person och fyllt mig med frid. Jag hittade det djupare liv som jag letade efter. Jag fick veta att förlåtelse för synd och det att släppa in Jesus i mitt hjärta, bara var de första stegen. Att ett gudfruktigt liv är ett liv i ständig utveckling. Ett dagligt beslut om att följa Jesus på den väg som han vandrade under sin tid här på jorden. Steg för steg, dag för dag, vecka för vecka. Och jag fick veta att resultatet är att min natur förvandlas. “Formad efter hans Sons bild.” Rom 8:29. Jag kan bli fri från min syndiga natur. Fri till att leva ett gudfruktigt liv.

“Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” 2 Kor 5:17.