Hur kan vi vara säkra på att vi är förlåtna?

Kan Gud verkligen frlåta oss? Varför känns det inte alltid så?

Skriven av Allister Cousins
Hur kan vi vara säkra på att vi är förlåtna?

Skuldkänsla är inte en känsla som man bara kan skaka av sig. Många vänder sig till Gud för att uppnå en känsla av förlåtelse för sina fel.

Många gånger sörjer inte människorna på riktigt över felen som de har begått. De vill bara lugna ner sitt samvete. Det finns däremot människor som desperat vill få syndernas förlåtelse och som uppriktigt sörjer över sina ogärningar. De är verkligen intresserade av att veta hur de kan bli förlåtna och vara säkra i sitt hjärta att de faktiskt är förlåtna och att allt är bra igen mellan dem, Gud och sina medmänniskor.

Guds syn på förlåtelse kommer tydligt fram i Jesaja 1:18: “…Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” Vilket erbjudande – Gud vill förlåta dig!

“…Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.”

Hur ber man Gud om förlåtelse?

Det finns villkor för att bli förlåten. För det första måste Gud vara säker på att vi även är beredda att förlåta dem som har begått fel mot oss. Utan denna inställning kommer Gud inte att låta oss “slippa undan“. Detta bekräftas i Matt 6:14-15: “Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Johannes förklarar nästa steg i 1 Joh 1:9: “Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Vi måste kalla synden vid namn och bekänna den till Gud, så att det är tydligt vad vi vill bli förlåtna för. Gud vet allt, så denna bekännelse är mer för oss själva än för Gud, men han vill veta att vi ser det på samma sätt som han gör. Att bekänna sin synd innebär också att man även ber andra människor om förlåtelse om det är nödvändigt.

För att bli förlåten av Gud måste vi längta efter att aldrig synda igen. Vi måste sörja över vår synd – en sorg över att vi har handlat mot Guds vilja. Då vet Gud att vi inte bara vill lugna vårt samvete på grund av skuldkänslor. Om vi ber Gud om förlåtelse på ett ytligt sätt, blir vi inte tagna på allvar och blir heller inte förlåtna, men när Gud ser att vi verkligen vill vända oss bort från synden av hela vårt hjärta, så vill han gärna förlåta även de mest förfärliga synder.

Om vi ber Gud om förlåtelse på ett ytligt sätt, blir vi inte tagna på allvar och blir heller inte förlåtna

Bibelsk “sorg” eller “bedövelse” är faktiskt något väldigt positivt, i 2 Kor 7:10 kan vi läsa: “Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar…” Det betyder att när vi verkligen ångrar vår synd, så får det oss att löpa i motsatt riktning, bort från vår synd och skuld mot ett liv i frihet och fred.

Men räcker det med att ångra?

Man kan tänka: “Jag ångrar mig ju och har bett Gud om förlåtelse, men jag känner det fortfarande inte och vet inte om jag ens verkligen är förlåten.” Vi måste försvara våra hjärtan mot alla tankar som vill ta ifrån oss det som står skrivet i Guds Ord om hans förlåtelse. Självaste Satan står bakom dessa tankar och vi vet att hans enda mål är att stjäla, slakta och döda (Joh 10:10) och han är en mästare i att så tvivel. Men Bibeln säger att han är lögnens fader och därför behöver vi aldrig tro på det han säger.

Dessutom vet vi att Gud är trofast mot sina löften och lagar och att han inte kan ljuga. Detta betyder att om vi har uppfyllt kriterierna och uppriktigt bett Gud om förlåtelse, så har han hört och förlåtit oss. Håll fast i det som står skrivet i 2 Kor 5:17: “Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” Vi känner kanske inte alltid att vi har blivit förlåtna, men det är inte meningen att vi ska leva efter våra känslor. Nej, vi ska lita på Guds Ord!

Vi måste tro att vi är förlåtna och att han har kastat våra synder i havets djup.

Det innebär att, oavsett hur vi än känner oss, så måste vi tro att vi är förlåtna och att han har kastat våra synder i havets djup som det står i Mika 7:19.

Seger över synd!

Vi kan bli förlåtna tack vare att Jesus dog för oss. Om vi uppfyller alla kriterier behöver vi inte dö som vi egentligen förtjänar. Men det är inte allt. Gud vill inte bara förlåta oss. Han har även en plan som ska se till att synden, som har förorsakat så mycket sorg, aldrig får makt över oss igen. För att detta ska vara möjligt måste vi göra allt som är nödvändigt för att komma närmare Jesus. Han dog inte bara för att vi skulle kunna bli förlåtna för våra synder, utan levde ett liv i seger över synd för att göra det möjligt för oss att göra det samma. Vi måste ge upp allt som vill leda oss tillbaka till det som gjorde att vi syndade och som vi blivit förlåtna för. Vår största önskan måste nu vara att lyssna på hans röst i vårt hjärta, som vill leda oss in i ett helt nytt liv med mening och fred.

Inte låt Satan tynga ner dig med skuldkänslor. Res dig upp idag, be om förlåtelse och lev ett helt nytt liv. Ett liv i fullkomlig seger över synd.

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Skriven av Elias Aslaksen

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.