Hur påverkar fester, drickande och droger mitt liv med Kristus?

En dag måste vi alla stå till svars för hur vi har använt våra liv, vår tid och våra pengar.

Skriven av Richard Savage
Hur påverkar fester, drickande och droger mitt liv med Kristus?

“Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis – i utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ned i samma ström av utsvävningar. Men de skall stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda.”1 Pet 4:3-5.

Dessa saker ses som synd i Det gamla testamentet. Det tionde budet är “Du ska inte begära”. Att begå sexuell omoral medförde dödsdom och det fanns många varningar om fylleri. Dessa saker praktiserades av de kananeiska stammarna och Gud befallde sitt folk att inte ha något att göra med dem för att inte fördärvas, vilket var precis det som hände.

Vår kropp är oss anförtrodd

Det är ännu viktigare att hålla sig borta från dessa saker i den nya pakten idag, så att din ande är fri till att tjäna Kristus. Vi måste alla stå till svars för hur vi har använt våra liv, vår tid och våra pengar. En Kristi lärjunge är en förvaltare över allt det som han har blivit anförtrodd av sin Mästare. En lärjunge ger upp allt för att följa Jesus och frambära sin kropp som ett redskap för rättfärdighet, för att göra Guds goda och fullkomliga vilja som behagar honom. (Rom 12:1-2)

Vi måste alla stå till svars för hur vi har använt våra liv, vår tid och våra pengar.

Kroppen ska inte längre vara ett redskap för orättfärdighet som tjänar synden och köttets begär. I bästa fall är det att använda pengar på alkoholmissbruk, droger och tobak samma sak som att slösa bort det som Mästaren har anförtrott dig på självisk njutning när det istället hade kunnat användas till något mycket nyttigare. Det är grov egoism att hänge sig till vin utan gränser! Överdrivet alkoholmissbruk samt bruk av narkotika och tobak skadar kroppen som vi har fått av Gud!

”Ni tillhör inte er själva”

Paulus skrev till de kristna i Korint: “Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.” 1 Kor 3:16-17. Han behövde upprepa det i 1 Kor 6:19: ”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?”

”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel”

Gud ger nåd till de ödmjuka, så att de kan övervinna synden i alla frestelser, men att hänge sig till alkohol, narkotika och tobak och gå på fyllefester tillsammans med vantro är motsatsen till ödmjukhet. Att sätta sig själv i fara och avvisa Guds varningar är stolthet och han ger inte nåd till de stolta och självrådiga! De måste lära på det svåra sättet. En del skadar till och med sin kropp för resten av livet.

Så ta vara på kroppen som Gud har anförtrott dig och låt den inte skadas av missbruk. Den är värdefullare än din dyrbaraste ägodel.

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Skriven av Elias Aslaksen

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.