Jesu död – mer än Golgata?

Alla är inte medvetna om att Jesu korsfästelse var en fullbordan av frälsningsverket, som varade i 33 år.

Jesu död – mer än Golgata?

De flesta kristna har oftast hört talas om Jesu död på korset på Golgata, där han utgjutit sitt blod och där han dog för oss som ett lamm utan fel och lyte. Det är endast få som vet att Jesus också dog på ett annat sätt och att korsfästelsen var en fullbordan av frälsningsverket, som varade i 33 år.

Hur var Jesu liv från hans födelse i Betlehem till hans korsfästelse på Golgata? Var han speciellt beskyddad av sin Fader under sin livstid, skyddad från frestelser och syndafallet? Hebreerbrevet 4:15 säger något annat: “Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd”.

Frestad liksom vi

Om han blev frestad i allt liksom vi, men utan synd, väcks genast många tankar: Hur gjorde han det? Är ett sådant liv möjligt även för oss, och om det är, hur kan vi uppnå det? Är det möjligt för oss att inte svara med skymford när vi skymfas, inte hota när vi lider (1 Petr 2:23)? Är det ens möjligt idag att älska sina ovänner, såsom han älskade sina (Matt 5:44)? Är det möjligt att inte ha begär, såsom han inte hade begär (Matt 5:28)? Hur kan v,i den tid som är kvar, inte längre leva efter människors begär utan efter Guds vilja (1 Petr 4:2)?

Jesus hade ett mycket effektivt vapen som han kunde besegra alla frestelser med, och han gick ut från varje prövning som en segrare. Vi kan se hur han använde detta vapen när han var frestad i öknen. Satan vädjade till hans mänskliga natur och frestade honom med saker som han visste var en svaghet för människor, men Jesus förkastade alla hans förslag gång på gång – han “dödade” dem med Guds ord. På samma sätt dödade han alla begär i sitt kött som väcktes hos honom under olika förhållanden.

Räddad från synden

Han visste att han inte klarade det ensam och därför “ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest” (Hebr 5:7). Han räddades, inte från döden på Golgata, men från döden som är syndens lön.

Paulus uppmanar oss i Kolosserbrevet 3:5: “Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan”. På detta sätt dödas all synd med tiden och vi blir helt och hållet lyckliga människor.

En sådan död över alla begär i köttet kallar Paulus för Jesu död, eftersom Jesus var den förste som använde den. På detta sätt öppnade han en väg till verklig frihet för oss (Joh 8:36).

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.