Kan Gud tala till människor genom dig?

Kan Gud tala till människor genom dig?

Vad säger ditt liv? Representerar du Kristus?

5 min ·

Har du någon gång sett på nyheterna eller i en film att folk samlas i väntan på ankomsten av en särskild person? En snygg bil kör in och någon som ser respektabel ut stiger ut. Du undrar vem det kan vara, och så hör du någon säga att det är en ambassadör från ett fjärran land. Varför är den här personen så speciell? Har du någonsin funderat på hur och varför personen i fråga valdes till just den tjänsten?

En ambassadör är en officiell utsändning, vanligtvis en högtstående diplomat som blivit utnämnd till att befinna sig i ett annat land på vägnar av sitt eget land. De representerar dlandets moraliska principer och standarder, även om de kanske befinner sig långt från hemlandet. När folk ser dem, tänker de på landet som de representerar.

“Ambassadör för Kristus.” Detta är ett uttryck som används väldigt ofta världen över. Tänk på det i samma sammanhang som en ambassadör för ett land. Det kan sägas på det här sättet, att det “bästa av det bästa” är att representera Kristus här på jorden! Det måste vara någon som exemplifierar Jesus. Gud vill tala med oss och genom oss med sin Son (Hebr 1:2-3).

Kan jag verkligen vara hans ambassadör?

När någon tränger sig i traffikkön, eller är ohövlig mot mig i köpcentret. Hur reagerar jag då? Hur är det med klagan? Kan folk se något annat i mig, eller hänger jag bara på när folk runt mig är på dåligt humör? Vad innebär det att reagera som en ambassadör för Kristus? Ska man gå runt med ett falskt leende på läpparna och bara försöka vara snäll, även när man inte känner det så?

Precis som en ambassadör för ett land måste befinna sig på samma våglängd med hur deras land ska uppföra sig och arbeta, måste vi befinna oss på samma våglängd med det som är gudomligt. “Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen.” Matt 6:10-11.

Guds vilja ske! Hur kan det ske i mitt personliga liv? För att hans vilja ska utföras i mitt liv, måste min egen vilja avskaffas. “Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja.” Hebr 10:7-9.

“Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” Gal 2:19-20.

Som ambassadör för Kristus måste min egen vilja korsfästas, så att jag kan göra Guds vilja. Hur kan jag representera Gud, och samtidigt fortsätta att göra min egen vilja? Det går inte! När jag däremot har gett upp min egen vilja kan Kristus leva i mig och genom mig, i ständigt större grad.

Reaktioner

Vi väljer själva hur vi reagerar i situationer som Gud tillåter oss att genomgå varje dag. Jag kan reagera på “mänskligt sätt”, eller så kan jag välja att göra Guds vilja och reagera som en himmelsk medborgare.

Om jag “sänds ut” för att representera Kristus, borde väl mina ord och handlingar präglas av gudsfruktan. Låt oss gå tillbaka till exemplet om att någon är ohövlig mot mig på köpcentret. Den vanliga, mänskliga reaktionen är att vara ohövlig tillbaka. Jag kan emellertid välja att reagera som Kristus, “han som inte smädade igen när han blev smädad”. Jag kan till och med gå ett steg vidare, och ta själva tankarna till fånga. Kristus “överlämnade sin sak till honom som dömer rättfärdigt”. 1 Petr 2:23. Jag behöver inte gå runt och “fixa” alla andra. Jag kan istället vara fri från synd, så att jag kan välsigna och göra gott, precis som Jesus! Så kan folk se vem jag representerar.

Tänk på det nästa gång du känner dig grinig, och så räkna dig själv som död för den synden, så att du inte längre måste reagera på samma sätt som du har gjort hela ditt liv. Om du väljer att inte ge efter för dina känslor, kommer du att uppleva att du kan ha ett äkta leende som återspeglar det nya livet, Kristi liv, som har skapats i dig (2 Kor 4:10-11). Gud behöver inte tala till människor med tecken och under. Han kan använda dig genom din trofasthet till att göra hans vilja i dina dagliga livssituationer!

Detta är ett mål som vi alltid bör ha i tankarna. När folk ser mig, tänker de då på Kristus?

Är en stjärna du?
Är du uppväckt nu?
Har du fått en plats i himlen?
Lyser du som Han,
Jesus, det Guds lamm?
Är du ljus i stjärnevimmel?
Löser själar du
Med ditt liv för Gud?
Ser de i dig Morgonstjärnan?
Jesus är ditt stöd
När du bär hans död.
Du för evigt blir en stjärna.”

(Utdrag från sångboken “Herrens vägar”, sang nr 335)
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.