Kärnpunkter

Här önskar vi ge en tydlig och rättfram sammanfattning av själva kärnan i det kristna evangeliet. Varje del handlar om specifika kärnpunkter och FAQ, samt ger länkar vidare till relaterat innehåll. Ta dig tid till att utforska dessa sidor och läsa vittnesbörd av människor, som kan vittna om att evangeliet verkligen fungerar. Detta är praktisk kristendom, som fungerar i alla livets situationer.