Det första korset: Korset på Golgata

Det första korset är Jesus fysiska död på korset. (Luk 23:33-43) När Jesus dog på Golgata-korset, försvann även skuldebrevet som stod emot oss tillsammans med honom, vilket gjorde att alla människor kan bli förlåtna genom hans blod.

Före Jesu offer hade Satan ett skuldebrev mot Israels folk på grund av att de inte kunde hålla sin del av pakten, lagen, som Gud hade ingått med dem. (Kol 2:13-15) Därför använde Satan detta skuldebrev som en anklagelse inför Gud dag och natt. Syndens lön är döden (Rom 6:23), som kan tas bort genom att offra ett felfritt offer. (Läs lagarna om skuldoffer i 2 Mos.) Jesus, som dog som en rättfärdig för orättfärdiga, var det slutgiltiga offret för mänskligheten. (Rom 3:21-26; Hebr 2:14-15;1 Petr 3:18)

Jesus tog bort skuldebrevet när han dog på Golgata-korset som en syndare, kriminell, och led orättfärdig även om han var oskyldig. Jesus föddes med samma kött som vi, föddes under lagen, utan att begå synd en enda gång. Han bröt aldrig bland annat lagen som sa att vi inte skulle begära, en synd som visar sig i kroppen. Jesus skulle aldrig ha betalt syndens skuld med döden, men han dog på Golgata-korset som ett offer för oss som är syndare.

Dödens sting, som är synden, uppslukades av seger tack vare att Jesus, en människa på jorden, aldrig släppte in Satan i sitt hjärta. (1 Kor 15:54-56) Satan hade förlorat. Hans tid som åklagare inför Gud var över. Döden kunde inte hålla Jesus, och därför återuppstod han den tredje dagen. Jesus har nycklarna till döden och dödsriket. (Upp 1:18) Satans grepp om mänskligheten hade krossats en gång för alla, men han far runt på jorden i stor ilska och viskar lögner och anklagar oss för synder som vi redan har fått förlåtelse för. (Upp 12:7-12)

Genom korset på Golgata har vi, som förut var syndare, nu fått nåd till att börja om med vita ark på den nya och levande väg som Jesus har öppnat för oss till att följa efter honom. Genom Jesu blod har alla de synder vi har begått, och bestämt oss för att aldrig upprepa, blivit förlåtna av Gud och kastats i “glömskans hav”. (Mik 7:19)

Nu har vi en väg tillbaka till Gud genom Jesus Kristus. Att försonas med Gud är inte slutet utan snarare inledningen till ett nytt liv!

1

Budskapet om korset – Introduktion

Korset nämns många platser i Bibeln, men mest betydande i Paulus brev. Långt innan Jesus blev korsfäst på Golgata förmanade han oss till att ta upp vårt kors varje dag och följa honom, något som är ett villkor för att vara lärjunge. […]

Läs mer
2

Vad är “korset”?

I Bibeln står det faktisk om tre olika kors.

Läs mer
3

Det första korset: Korset på Golgata

Detta kors leder till syndernas förlåtelse.

Läs mer
4

Det andra korset: Att korsfästa den gamla människan och köttet med dess lustar och begär

Denna “korsfästelse” måste förverkligas om man vill bli en lärjunge.

Läs mer
5

Det tredje korset: Ta upp vårt kors varje dag som lärjungar

Jesu förmaning innebär en djup frälsning. Genom detta kors kan hela vår inre människa förvandlas efter Kristi bild.

Läs mer
6

Vad är resultatet av att ta upp vårt kors?

En strålande framtid i kunskapen om Kristus.

Läs mer