Det tredje korset: Ta upp vårt kors varje dag som lärjungar

Genom att ta upp det korset är vi färdiga med att tjäna synden. Detta måste vara aktivt i oss för att få nåd till att leva ett liv som är dolt med Kristus i Gud, som träder i kraft med det tredje korset. (Kol 3:3-4) När det andra korset är aktivt får vi nåd till att ta upp vårt kors, det tredje korset, varje dag, så att den helige Anden kommer till oss och skriver lagar och bud i våra hjärtan och sinne. Lagar som frigör oss från att göra vår egen vilja och som går ut över köttets uppenbara gärningar. (Gal 5:19-21)

Det tredje korset är det som Jesus talar om i Matt 16:24 och Luk 9:23 “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.” Luk 9:23. Jesus förmaning innebär en djup frälsning. Detta är en äkta lärjunges liv. Genom korset får vi del i Kristus, som är Guds visdom, med resultatet att vi formas efter Jesu bild. (1. Kor 1:21-25; Fil 3:7-11)

Detta är samma kors som Jesus tog upp dagligen när han förnekade sig själv, genom att han vägrade göra sin egen vilja när han blev frestad och istället valde att lyda Gud. På korset dödade han all den synd som fanns i hans kropp, själva roten till synden, genom att alltid lida i sitt kött istället för att synda när han mötte lagen i sin kropp som var mot Guds vilja. (Rom 7:22-23)

“Ikke min vilja, men att din vilja kan ske!” var ett rop som ständigt löd i Jesu hjärta. Till och med i Getsemane när han visste att han stod inför döden på Golgata-kors. (Luk 22:42) Detta måste även vara en daglig strid och ett dagligt rop i våra liv. (Hebr 10:7)

“Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda.” 1 Petr 4:1.

Petrus skriver att vi måste beväpna oss med samma tanke som Kristus hade. Genom att ta upp vårt kors varje dag som Jesus gjorde, och genom uppenbarelser från den helige Ande som Gud sände till oss efter att Jesus segrat över hela sin syndakropp, får vi ljus till att tömma oss på det mänskliga, själiska livet som vi har ärvt, och som distraherar oss från att göra det Gud verkar i oss. Genom att ta upp vårt kors varje dag frigörs vår människoande från köttet i Kristi blod, och blir med den helige Ande drivkraften i den skapelsen.

Det är möjligt att ha seger över de köttsliga lustarna, att ha ett gott samvete och leva ett respektabelt yttre liv, men utan att ta upp sitt kors varje dag är det fortfarande bara själiskt, jordiskt. Andlig framgång gör man endast genom att ta upp sitt kors varje dag. Guds ord skiljer själen från anden. (Hebr 4:12) När detta sker går vi in i en djupare frälsning och förvandling av hela vårt inre väsen till Guds bild. Detta kors lyfter oss från att vara själiska och jordiska till att vara andliga och himmelska.

När Kristi död är aktiv, är det ute med värdslig visdom och förståelse som är att upphöja sig själv. Vårt mänskliga beröm och vår ära i denna världen försvinner för människornas ögon, eftersom denna världens visdom är att vilja vara något och att ha ett namn. (Gal 6:14; 1 Kor 1:19) Men detta kors gör oss till Kristi brud, det nya Jerusalem som kommer ned från himlen. (Upp 21) De som är jordiska förblir på jorden, men de som segrar genom att ta upp sitt kors sträcker sig efter fullkomlighet (Fil 3:12-14), och bär den himmelska bilden. De har blivit himmelska som Jesus är himmelsk, och ska få en lik kropp som han har i sin härlighet. (Fil 3:17-21)

1

Budskapet om korset – Introduktion

Korset nämns många platser i Bibeln, men mest betydande i Paulus brev. Långt innan Jesus blev korsfäst på Golgata förmanade han oss till att ta upp vårt kors varje dag och följa honom, något som är ett villkor för att vara lärjunge. […]

Läs mer
2

Vad är “korset”?

I Bibeln står det faktisk om tre olika kors.

Läs mer
3

Det första korset: Korset på Golgata

Detta kors leder till syndernas förlåtelse.

Läs mer
4

Det andra korset: Att korsfästa den gamla människan och köttet med dess lustar och begär

Denna “korsfästelse” måste förverkligas om man vill bli en lärjunge.

Läs mer
5

Det tredje korset: Ta upp vårt kors varje dag som lärjungar

Jesu förmaning innebär en djup frälsning. Genom detta kors kan hela vår inre människa förvandlas efter Kristi bild.

Läs mer
6

Vad är resultatet av att ta upp vårt kors?

En strålande framtid i kunskapen om Kristus.

Läs mer