Vad är “korset”?

Jesu död på Golgata-korset gjorde det möjligt för alla människor att få sina synder förlåtna. Denna död var emellertid endast kulmineringen av att Jesus hade tagit upp sitt kors varje dag – ett invändigt kors där all hans egenvilja offrades, så att all synd i köttet dödades.

Medan Golgata-korset var slutet på Jesus fysiska liv här på jorden, är detta kors (syndernas förlåtelse) endast inledningen för en lärjunge som har som mål att komma till ett liv i fullständig seger över all synd i köttet, precis som Jesus hade levt.

I Bibeln står det faktiskt om tre olika kors:

  • Det första korset: Korset på Golgata. (Luk 23:33-43) Detta är det kors som Jesus led och dog på. Genom att tro på det Jesus gjorde på detta kors försonas vi med Gud. Kristus har nu blivit vårt försoningsoffer, och vi kan få förlåtelse för våra synder när vi ber om det och omvänder oss.
  • Det andra korset: Korsfäst den gamla människan och köttet med dess lustar och begär. Detta är det kors Paulus skriver om i Rom 6:6 och Gal 5:24. Detta kors är där vår “gamla människa” – vårt gamla liv då vi medvetet höll med synden – sätts ur spel, och köttet med dess lustar och begär förlorar sin makt över oss. Med hjälp av detta kors föds vi på nytt och blir lärjungar. Vi är inte längre syndens slavar som lever efter köttet. (Rom 6:15-23;Rom 8:12) Vi har blivit levande med Kristus efter att ha mottagit Jesus som Herre i vårt liv.
  • Det tredje korset: Ta upp sitt kors varje dag och förneka sig själv som lärjunge. (Matt 16:24; Luk 9:23) Detta kors tog Jesus upp varje dag under hela sitt liv när han förnekade sig själv, sin egenvilja. Genom att ta upp vårt kors varje dag, som Jesus, gjorde kan vi bli färdiga med syndens rot när vi fortsätter att döda synden i vårt liv som den helige Ande uppenbarar för oss. Detta är det dolda livet med Kristus i Gud. Detta är helgelse, en djup frälsning och förvandling av hela vår inre människa till Guds bild. Detta är brudens kallelse.
  •  

1

Budskapet om korset – Introduktion

Korset nämns många platser i Bibeln, men mest betydande i Paulus brev. Långt innan Jesus blev korsfäst på Golgata förmanade han oss till att ta upp vårt kors varje dag och följa honom, något som är ett villkor för att vara lärjunge. […]

Läs mer
2

Vad är “korset”?

I Bibeln står det faktisk om tre olika kors.

Läs mer
3

Det första korset: Korset på Golgata

Detta kors leder till syndernas förlåtelse.

Läs mer
4

Det andra korset: Att korsfästa den gamla människan och köttet med dess lustar och begär

Denna “korsfästelse” måste förverkligas om man vill bli en lärjunge.

Läs mer
5

Det tredje korset: Ta upp vårt kors varje dag som lärjungar

Jesu förmaning innebär en djup frälsning. Genom detta kors kan hela vår inre människa förvandlas efter Kristi bild.

Läs mer
6

Vad är resultatet av att ta upp vårt kors?

En strålande framtid i kunskapen om Kristus.

Läs mer