Vad är resultatet av att ta upp vårt kors?

En strålande framtid i kunskapen om Kristus.

Ordet om korset, evangeliet om Kristus, är Guds kraft till frälsning för alla som tror. (Rom 1:16)

“Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.” 1 Kor 1:18.

Frihet fra synd

Detta budskap är nu tillgängligt för alla Jesu lärjungar, de som vill befrias från synden. “Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.” Joh 8:36. Verklig befrielse finns på korset. Vi upplever frihet när vi är korsfästa med honom, lider med honom och blir lika honom i hans död. (Fil 3:10) Djävulen kan inte göra något när lustarna är korsfästa, eftersom detta är själva källan till makt.

Det är just det som är så bra, att när vi är trötta på oss själva och vet att vi är “sålda under synden”, när vi är konkurs, så kommer vi till honom, låter oss bli korsfästa och upplever att hans död börjar verka i oss över alla dessa lustar och begär. (Matt 11:28-30)

Makten som vi har fått genom ordet om korset är en kraft med vilken vi kan ställa allt till rätta efter Guds visdom. Med tiden får vi se Jesu liv komma fram i våra kroppar när vi vandrar i Guds ljus då den uppenbaras och dödar synden i vårt kött. (2 Kor 4:10-12)

Vi får mer lust till det goda och tänker på ett annat sätt än tidigare. Kanske vi tidigare hade varit bundna av egoism, men när vi bär Kristi död i vår kropp, och ödmjukar oss istället för att upphöja sig själv, känner vi att det sker en död över synden, en frigörelse från synden. Där det förut var oro och stress, är det nu vila och ro. Livet blir fridfyllt. Vi blir fria från “stressen” att söka ära och storhet av denna världen och från all iritation som kommer från köttets lustar.

“Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.” 2 Kor 4:7-9.

Vilken makt som uppenbarades i det liv som Paulus levde! Paulus var gripen av korset och följde Jesus, som blev fullkomlig genom lidande. Vi kan få del i precis samma kraft och samma rika liv. Evangeliet sätter inga begräsningar på vad vi kan uppnå av livet i Gud. Om jag älskar ordet om korset, “känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.” Fil 3:10. “Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. “ Rom 6:5.

En del på Kristi kropp

På korset kan vi har gemenskap med varandra, och med alla som också är på korset. Den sanna Guds församling, är en församling på korset där fientligheten dödas och vi förenas i en ny kropp som kallas “Kristi kropp”. (Ef 2:14-16)

Fientligheten kan endast dödas på korset, och endast där kan alla förenas i kärlek och godhet. På detta härliga kors klär vi oss i något nytt, som “innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.” Kol 3:12-13.

En strålande framtid väntar oss om korset är aktivt i vårt personliga liv. Vi får uppleva gemenskap med Jesus Kristus och alla andra lärjungar som lever ett aktivt, korsfäst liv.

1

Budskapet om korset – Introduktion

Korset nämns många platser i Bibeln, men mest betydande i Paulus brev. Långt innan Jesus blev korsfäst på Golgata förmanade han oss till att ta upp vårt kors varje dag och följa honom, något som är ett villkor för att vara lärjunge. […]

Läs mer
2

Vad är “korset”?

I Bibeln står det faktisk om tre olika kors.

Läs mer
3

Det första korset: Korset på Golgata

Detta kors leder till syndernas förlåtelse.

Läs mer
4

Det andra korset: Att korsfästa den gamla människan och köttet med dess lustar och begär

Denna “korsfästelse” måste förverkligas om man vill bli en lärjunge.

Läs mer
5

Det tredje korset: Ta upp vårt kors varje dag som lärjungar

Jesu förmaning innebär en djup frälsning. Genom detta kors kan hela vår inre människa förvandlas efter Kristi bild.

Läs mer
6

Vad är resultatet av att ta upp vårt kors?

En strålande framtid i kunskapen om Kristus.

Läs mer