Kristus uppenbarad i kött

Vi har nu möjlighet att bli som Kristus, eftersom han blev som en av oss. Kristus uppenbarades i kött, och nu kan hans liv uppenbaras i vårt kött.

1

Introduktion

Varför är det så viktigt för oss att Jesus “föddes av Davids säd”?

Läs mer
2

Varför var Jesus tvungen att lära sig lydnad?

Syndade Jesus? Varför är denna fråga så viktig för kristna?

Läs mer
3

Jesus: Människoson eller Guds Son?

“Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna, evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande […]

Läs mer
4

Guds frälsningsplan – Det lagen inte kunde göra

Guds verk med människorna – lagen ”Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att […]

Läs mer
5

Guds frälsningsplan – Betydelsen av Kristus uppenbarad i kött

Kristus uppenbarad i kött “Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, […]” Rom 8:3. Det lagen inte kunde göra var att befria människorna från begäret och lustarna, tendensen att synda som bor i köttet som […]

Läs mer
6

Förnekande av Kristus kommit i köttet – Antikrists ande

“Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud.  Det är Antikrists ande, […]” 1 Joh 4:2-3. […]

Läs mer