Introduktion

“Kristus uppenbarad i kött” är läran om Jesus Kristus, Guds Son, som kom ner till jorden och tog på sig kött och blod som vi. Han blev frestad precis som vi, och segrade över all synd genom att offra sig själv till Gud i den evige Andens kraft. Han rättfärdiggjordes i sin mänskliga ande och förhärligades. (Hebr 4:15; Hebr 9:14; 1 Tim 3:16)

Jesus lät sig själv födas in i denna värld som en människa – människan Kristus Jesus. “Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.” Hebr 2:17.

“Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus.” 1 Tim 2:5.

Som kristna är vi inte bara kallade till att få syndernas förlåtelse utan även att få seger över all synd och följa Han som aldrig syndade. (1 Petr 2:20-24) Därför är Kristus uppenbarad i kött, Människosonens tillstånd, hans frestelser, svårigheter, kamper och segrar, själva saken och så viktig och intressant för oss.

Läs mer i denna kategori om varför Jesus var tvungen att uppenbaras i kött, vad han gjorde under sin tid på jorden som människa som vi, och den enorma betydelsen det har för hans lärjungar, de som följer honom in i döden och livet.

 

1

Introduktion

Varför är det så viktigt för oss att Jesus “föddes av Davids säd”?

Läs mer
2

Varför var Jesus tvungen att lära sig lydnad?

Syndade Jesus? Varför är denna fråga så viktig för kristna?

Läs mer
3

Jesus: Människoson eller Guds Son?

“Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna, evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande […]

Läs mer
4

Guds frälsningsplan – Det lagen inte kunde göra

Guds verk med människorna – lagen ”Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att […]

Läs mer
5

Guds frälsningsplan – Betydelsen av Kristus uppenbarad i kött

Kristus uppenbarad i kött “Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, […]” Rom 8:3. Det lagen inte kunde göra var att befria människorna från begäret och lustarna, tendensen att synda som bor i köttet som […]

Läs mer
6

Förnekande av Kristus kommit i köttet – Antikrists ande

“Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud.  Det är Antikrists ande, […]” 1 Joh 4:2-3. […]

Läs mer