Jesus: Människoson eller Guds Son?

“Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna, evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.” Rom 1:1-4.

Gamla Testamentets profeter profeterade om Jesus i boken Jesaja kapitel 7:14-15, och vidare i kapitel 9 och 53. Vi kan även läsa om honom i Mika 5, och på många andra platser i Skrifterna. I Nya Testamentet hittar vi profetior om honom i Luk 24:25-27, Apg 18:28, 1 Petr 1:10-13, och andra platser.

I ovanstående verser förklarar Paulus kort Guds evangelium om Jesus i två delar:

(1) vem han var efter köttet, och
(2) vem han var efter Anden.

Om vi bortser eller ändrar en av dessa sidor, har vi inte längre Guds evangelium.

Vad innebär det att han var av Davids släkt? Det innebär helt enkelt som det står. Vi vet om David och hans släkt. Paulus var av samma ätt. Hebr 2:16. Paulus säger om sig själv, “Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott.” Rom 7:18. Jesus kött var likadant.

Enligt helighetens Ande blev han med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda. Detta faktum kan vi heller inte ändra. Då kan man fråga sig: Hade han hela Guds fullhet i sin ande när han kom till jorden i en kropp av Davids släkt? Svaret är “Nej”. Det står skrivet. “[…] Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.” Fil 2:6-8. Ofta får man höra “Han var helt Gud och helt människa”, men det stämmer inte i den betydelse att han redan hade hela Guds fullhet när han kom till jorden i en kropp av Davids säd. Detta stämmer inte med tanke på vad som står i Hebr 12:2: “Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.”

Fortsätt att läsa för få veta mer om vilken betydelsen Guds evangelium om Jesus har för oss i dag.

Denna artikel är det första kapitlet av boken “Guds evangelium” publicerad av Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag år 1988.

Översatt från norska.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

 

1

Introduktion

Varför är det så viktigt för oss att Jesus “föddes av Davids säd”?

Läs mer
2

Varför var Jesus tvungen att lära sig lydnad?

Syndade Jesus? Varför är denna fråga så viktig för kristna?

Läs mer
3

Jesus: Människoson eller Guds Son?

“Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna, evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande […]

Läs mer
4

Guds frälsningsplan – Det lagen inte kunde göra

Guds verk med människorna – lagen ”Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att […]

Läs mer
5

Guds frälsningsplan – Betydelsen av Kristus uppenbarad i kött

Kristus uppenbarad i kött “Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, […]” Rom 8:3. Det lagen inte kunde göra var att befria människorna från begäret och lustarna, tendensen att synda som bor i köttet som […]

Läs mer
6

Förnekande av Kristus kommit i köttet – Antikrists ande

“Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud.  Det är Antikrists ande, […]” 1 Joh 4:2-3. […]

Läs mer