Vad kostar det att bli en lärjunge?

“Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom och säga: Den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget.” Luk 14:28-30.

Tyvärr befinner sig många troende i denna situation. De börjar som lärjungar utan att räkna ut kostnaden och hamnar i synd och hyckleri som för skam över termen “kristen” och blir föremål för förakt.

Vad kostar det då att bli en lärjunge?

“Far och mor, hustru och barn …”

Jesus svarar tydligt på det i följande verser: “Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.” Luk 14:26-27. Det kostar med andra ord allt för att vara en lärjunge.

När Jesus talar om att “hata” familjemedlemmar, och sitt eget liv, talar han inte om hat mot individer eller att vara trött på att leva. Det betyder att lärjungarna inte är bundna till mänskliga råd, förnuft, åsikter eller inflytande. De följer endast sin Mästare i hans fotspår. Detta kan leda till förebråelser, konflikter och separation från de som inte har samma sinnelag, vilket kan ses som ett högt pris att betala. Utan att göra detta kan inte en lärjunge följa Kristus i sanning och tjäna Gud.

Å andra sidan är sanna lärjungar helt fria från all tanke på sig själva och på andra människor för att bli ett med Kristus. Detta leder till gemenskap, uppmuntran och uppbyggelse med andra lärjungar och människor med samma mål. Belöningen för att vara lärjunge är verkligen stor. Jesus säger: “Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och skall ärva evigt liv.” Matt 19:29.

“Även ditt eget liv”

Den största kostnaden för en lärjunge är att hata och lägga bort sitt “eget liv”. Vårt “eget liv” i denna förbindelse är vår vilja, våra åsikter och mänskliga reaktioner. All vår vilja och natur har förorenats av synd och egoism på grund av syndafallet. Att bli förolämpad, modfälld, otålig, partisk eller att ge efter för orenhet och stolthet, är alla yttringar av vårt “eget liv”, tendensen att synda som finns i vår fallna mänskliga natur, eller kött. Guds vilja består i motsats till detta av allt som är gott och osjälviskt. Vårt “eget liv” måste dö, för att vi ska kunna förvandlas till att bli lik Kristi bild.

För att kunna dö bort från oss själva, måste vi lärjungar be till Gud om hjälp och förneka vår egen vilja till slutet. Detta är det kors som Jesus säger att lärjungarna måste ta upp varje dag. (Luk 9:23, Luk 14:27) Resultatet blir att synden dör bort. Detta är något som sker dagligen i en lärjunges liv. Det var detta som Jesus gjorde, och lärjungarna lär av honom och följer honom på samma väg. (Hebr 5:7-9) Resultatet blir att Kristi liv, hans dygder, börjar visa sig i vårt liv!

Utan att vi förnekar vår egen synd och egenvilja, behåller vi vårt “eget liv” och Kristi liv kan inte komma fram i oss. Vi blir inte förvandlade. Vi kan inte formas efter vår Mästares bild. Vi kanske fortfarande påstår att vi är lärjungar, går på möten, diskuterar vad som är synd och inte, jobbar frivilligt och kallar Jesus Herre, men detta kan inte dölja den synd som binder oss i det långa loppet. Paulus beskriver detta sorgliga tillstånd bland kristna som inte är villiga att betala priset: “Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft.” 2 Tim 3:2-5.

Vi kan inte vara Jesu lärjungar utan att uppfylla villkoren. Den fantastiska nyheten är att Gud kan göra det möjligt för oss! Vi blir en ny skapelse när vi är villiga att lyda Guds vilja. Vi dör med honom och lever med honom. Kristi dygder växer fram i oss, och vi blir mer och mer lik vår Mästare.

“Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom.” 2 Tim 2:11.

 

1

En lärjunges liv – Introduktion

Jesus förmanar oss till att ge upp allt och följa honom. Till att bli hans lärjunge. Vad innebär det? Varför är det värt att ge upp vårt eget liv för detta? Jesus själv kallade oss till att bli hans lärjungar, hans efterföljare. […]

Läs mer
2

Vem är en lärjunge?

Miljoner människor dyrkar Jesus som Herre. Men vad innebär det att vara en lärjunge?

Läs mer
3

Vad kostar det att bli en lärjunge?

Vid flera tillfällen uppmanade Jesus människorna att räkna ut kostnaden innan de förpliktar sig att följa honom – bli hans lärjunge.

Läs mer
4

En lärjunges utveckling – Förlåtelse och den helige Ande

En av de mest intressanta aspekterna i en lärjunges liv är att livet består av ständig växt och utveckling. Jesus själv var också tvungen att lära lydnad under sin tid här på jorden (Hebr 5:8) och genomgick en andlig växt: “Och Jesus […]

Läs mer
5

En lärjunges utveckling – Korsets väg och byggandet av församlingen

Att få syndernas förlåtelse gör det möjligt för oss att starta om på nytt. Lärjungarna kan nu inleda vandringen på stigen som leder till målet – att bli som sin Mästare, Jesus Kristus. Vi vet att det är möjligt att bli som […]

Läs mer
6

Gör alla folk till lärjungar

Hur kan vi utföra ett av de största uppdragen som vi har blivit anförtrodda?

Läs mer