Vem är en lärjunge?

Ordet “lärjunge” betyder ursprungligen elev (till en lärare) eller lärling (till en hantverkare). Många människor tror att man blir Jesu lärjunge av att få syndernas förlåtelse. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. (Kol 2:13) Syndernas förlåtelse är emellertid inte lärjungaskap. När vi har fått förlåtelse för vår synd och blivit försonade med Gud genom Jesu död kommer vi till startpunkten för att följa Jesus och leva som han levde.

Vår lärare och förlöpare

“En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare.” Luk 6:40. En lärjunge till Jesus går in i en livslång inlärningsprocess till att leva samma liv som Jesus levde. Jesu liv är det perfekta uttrycket för Guds vilja. Han syndade aldrig. Inte för att han föddes med en gudomlig natur som aldrig blev frestad utan för att han hela sitt liv befann sig i en personlig träningsprocess för att göra Guds vilja istället för sin egen.

“Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.” Fil 2:5-8. Jesus var tvungen att lära sig att göra Guds vilja och lyda. (Hebr 5:7-8) Hela sitt liv sa han: “Men ske inte min vilja utan din.” (Luk 22:42; Hebr 10:5-7) Han frestades till samma saker som vi, varenda dag. (Hebr 4:15) Trots det valde han att ödmjuka sig och lida i köttet (förneka sin egenvilja som är kraven från synden i köttet), istället för att ge efter för synden. (Fil 2:8; Petr 4:1) Resultatet av denna enorma trofasthet blev att han aldrig syndade, och att svek inte fanns i hans mun. Han vände sig aldrig bort från kärleken, renheten och godheten. Detta är läraren, förlöparen, som lärjungarna har som förebild till att följa i hans fotspår. (1 Petr 2:21-22)
Den väg Jesus vandrade var ett dolt liv med Gud, där ett verk ägde rum i hans mänskliga natur, hans kött. På denna väg besegrade han synden i köttet och kunde uppfylla det otroliga frälsningsverket för mänskligheten. (Rom 8:3-4) I och med att Jesus Kristus tog på sig en mänsklig natur och att synden blev fördömt i en människa, kan lärjungarna, som har precis samma natur, följa honom på denna väg oavsett bakgrund, personlighet, plats eller tid de lever i. (Hebr 2:10-18)

En lärjunges syn på synden

Precis som sin Mästare, förpliktar sig Kristi lärjungar att göra all Guds vilja, istället för att ge efter för de syndiga begären och egoismen som ligger i köttet. Jesus hade en radikal syn på synden. (Matt 5:27-30) Hans lärjungar förmanas till att ha samma inställning. (Fil 2:5; 1 Petr 4:1-2) Det är mycket lättare att ge efter för synden än att förneka våra begär. Det är lättast att försvara oss själva och komma med undanflykter, om vi har gjort något fel. Som lärjunge lär vi oss att Guds vilja är att erkänna sanningen (Joh 3:19-21), ödmjuka oss (Jak 4:6-10) och döma oss själva istället för att skylla på andra (Matt 7: 1-3). För att uppfylla hans ord måste vi älska Guds vilja så högt att vi ger upp vår egen vilja, eller som Jesus säger, vårt eget liv, nämligen tendensen att synda som är nedärvd i vår mänskliga natur. (Luk 14:26-27) Utan denna radikala inställning, kan vi inte besegra synden, och vi kan heller inte vara Jesu lärjungar!

Den största motivationen

“… låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.” Hebr 12:1-2. Jesus stora glädje var att han skulle få lärjungar som levde samma liv, och som uppnådde samma gudomliga natur. Han såg fram emot att få bröder som kunde dela hela hans arv som han fått av sin himmelska Fader. (Rom 8:16-17; rom 8:29; Hebr 2:10-18).

Lärjungarnas största motivation är vår kärlek till honom som älskade oss först (1 Joh 4:19), och som gav sitt liv för oss trots att vi aldrig kan betala tillbaka den oförtjänta nåd som vi har fått.

“Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.” 2 Kor 5:14-15. Lärjungarna nöjer sig aldrig med den slöa inställningen att använda syndernas förlåtelse som en ursäkt till att fortsätta ge efter för lustar och syndiga begär. Målet som Jesus har satt för oss är att bli fullkomliga som vår Fader i himlen är fullkomlig! (Matt 5:48)

Denna otroliga process att förvandlas från människa full av synd till en fullkomlig bild av Kristus kräver nödvändiga offer, men med Kristus som förebild och med Kristi kärlek till att driva oss, fortsätter vi som lärjungar att “jaga mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.” Fil 3:14. Priset är att bli lik honom, och se honom sådan han är. (1 Joh 3:2)

 

1

En lärjunges liv – Introduktion

Jesus förmanar oss till att ge upp allt och följa honom. Till att bli hans lärjunge. Vad innebär det? Varför är det värt att ge upp vårt eget liv för detta? Jesus själv kallade oss till att bli hans lärjungar, hans efterföljare. […]

Läs mer
2

Vem är en lärjunge?

Miljoner människor dyrkar Jesus som Herre. Men vad innebär det att vara en lärjunge?

Läs mer
3

Vad kostar det att bli en lärjunge?

Vid flera tillfällen uppmanade Jesus människorna att räkna ut kostnaden innan de förpliktar sig att följa honom – bli hans lärjunge.

Läs mer
4

En lärjunges utveckling – Förlåtelse och den helige Ande

En av de mest intressanta aspekterna i en lärjunges liv är att livet består av ständig växt och utveckling. Jesus själv var också tvungen att lära lydnad under sin tid här på jorden (Hebr 5:8) och genomgick en andlig växt: “Och Jesus […]

Läs mer
5

En lärjunges utveckling – Korsets väg och byggandet av församlingen

Att få syndernas förlåtelse gör det möjligt för oss att starta om på nytt. Lärjungarna kan nu inleda vandringen på stigen som leder till målet – att bli som sin Mästare, Jesus Kristus. Vi vet att det är möjligt att bli som […]

Läs mer
6

Gör alla folk till lärjungar

Hur kan vi utföra ett av de största uppdragen som vi har blivit anförtrodda?

Läs mer