Hur segrar jag över synden?

Bibeln är på inga sätt otydlig i det att vi som kristna ska leva ett segrande liv i vår kamp mot synden. Det står till och med att vi ska vinna en överväldigande seger (Rom 8:37) och att Gud “alltid för oss fram i Kristi segerståg!” (2 Kor 2:14).

Trots min önskan att leva ett välbehagligt liv för Gud, kan det emellertid kännas ganska skrämmande att möta reaktionerna som väller upp från min natur i vardagens händelser och situationer. Jag tänker, säger och gör saker som inte är Guds vilja. Paulus beskriver detta väldigt bra i Rom 7:18-19: “Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.” Det kan tyckas att den nedärvda synden i mitt kött är alldeles för stark för att motstå. Så hur besegrar jag den?

“Som jag segrade”

Jesus säger något otroligt i Upp 3:21: ”Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.” Dessa ord är så fantastiska att de nästan är svåra att fatta! Alla kristna tror att vi kan få förlåtelse och försoning med Gud genom Jesus offer. Men här säger Jesus att jag kan segra som han segrade! Det innebär att det måste finnas ett sätt att uppnå mer än syndernas förlåtelse.

Med andra ord måste jag se på Jesus, min förlöpare och stora förebild, hur han gjorde för att förstå hur jag kan segra över synden.

“Ske inte min vilja utan din”

När Jesus kom till jorden, förklarade han, “[…] en kropp har du berett åt mig. […] Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja.” (Hebr 10:5-7) I slutet av sitt liv, när han mötte enorma prövningar, säger han på likande sätt: “…Men ske inte min vilja utan din.” Luk 22:42.

“Min vilja” är ett annat ord för synden i köttet som vi alla har ärvt. Den täcker en stor mängd områden som till exempel stolthet, otålighet, egoism, orättfärdighet, irritation, lathet, fåfänga, klagan, sexuell orenhet, otro, modfälldhet, avund, girighet, otacksamhet, osv. Som människa hade även Jesus denna egenvilja och blev frestad, men hans fasta inställning redan från början var, “Ske inte min vilja utan din!” För att jag ska kunna segra på samma sätt som han segrade, måste jag ha samma inställning och trofast hålla fast vid det beslutet, oavsett vad som händer eller vad jag känner.

Ödmjuka mig själv

“Var så till sinnes som Kristus Jesus var. […] Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Fil 2:5-8. Jesus var i himlen med Gud, men blev frivilligt en människa för vår skull. Man kanske kunde tro att detta var den ultimata handlingen av ödmjukhet, men det står att han ödmjukade sig själv som människa och var lydig. Det berodde på att han som människa hade en egenvilja som inte stämde överens med Faderns. I vardagens situationer när han blev frestad till otålighet, irritation, avund, modfälldhet, osv, visade Fadern honom att hans reaktioner aldrig berodde på andra eller själva situationen, utan alltid berodde på synden i Jesus eget kött. För att segra, blev Jesus tvungen till att ödmjuka sig själv. Han var tvungen att ta upp kampen mot synden och praktisera sitt beslut: “Ske inte min vilja utan din!”

Jesus hade ett ödmjukt sinnelag, och det måste även mitt sinnelag vara som hans lärjunge.

Be med starka rop och tårar

“Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande.” Hebr 5:7-8. Jesus var verkligen en människa som vi. Gud gav inte honom några specialprivilegier eller gjorde vägen lättare för honom. Då hade hela frälsningsverket varit korrupt och värdelöst. Jesus kämpade en desperat kamp mot synden i hans kött, och behövde hjälp. Hans “starka rop och tårar” blev hörda, eftersom de var äkta och resultatet av att endast vilja tjäna Gud.

Gud lärde honom lydnad, och gav honom varenda gång den styrka och beslutsamhet som han behövde för att förneka sig själv. Hur desperat är jag för att segra? Hur starka är mina rop till Gud? Hur villig är jag till att lyda? Vill jag frälsas från döden? Jag måste följa Jesus i allt för att segra som han segrade, även i hur jag ber Gud om hjälp. Lusten i mitt kött och trycket utifrån kan torna upp framför mig som ett enormt berg i min situation. Kampen kan kännas överväldigande. Men jag är inte ensam.

Nåd i rätt tid

Jesus vet hur det är att vara människa. “Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.” Hebr 4:15. Innan han lämnade jorden, lovade Jesus sina lärjungar att han skulle sända dem den heliga Ande till att vägleda dem till sanningen. (Joh 14:16-17,26; Joh 15:26)

Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Hebr 4:16. Rätt tid är när jag frestas. När jag ser och känner synden i mitt kött. När jag kämpar för att hålla mig ren och inte synda. Jag får hjälp om jag ber som Jesus gjorde, ödmjukt med starka rop och tårar, desperat efter att få seger och frälsas från döden.

Den helige Ande kommer och visar mig vilken väg jag ska gå. Vägen är alltid: “Lid ut i köttet, som Jesus gjorde!” Om jag är ödmjuk och villig att lyda, ger han mig styrkan och beslutsamheten till att hålla ut i min kamp. Han ger mig ljus och förståelse till att se hur avskyvärd synden är, och hur stort min himmelska kallelse är. Han ger mig Guds ord som vägledning, hjälp och vapen.

Använda Ordet som ett vapen

Guds ord är ett svärd. (Ef 6:17; Hebr 4:12) Det är den absoluta sanningen, och ett kraftigt vapen mot Satans och syndens bedrägeri. När Jesus blev frestad av djävulen, inledde han alltid sitt svar med “Det står skrivet …!” (Matt 4:1-11) Jesus citerade emellertid inte bara Ordet utan hade autoritet när han använde Guds ord, eftersom han även levde som han lärde. I Joh 1:14 kan vi läsa de fantastiska att “Ordet blev kött och bodde bland oss.” Jesus kunde beskrivas som Ordet personiferat. Hela hans liv var en uppfyllelse av Guds ord, och därmed även Guds vilja.

När jag läser Bibeln, fyller jag mig själv med Guds visdom. Det är det vapen han har gett mig; ord som kan användas mot Satans bedrägeri som Jesus gjorde. Ord som visar mig vad jag bör göra. Ord som tröstar. Jag måste göra exakt det jag läser. Då svingar jag Andens svärd som är Guds ord. Jag avslöjar Satans lögner och bedrägeri fullständigt och övervinner alla syndiga tendenser i mitt kött. När jag lever efter dessa ord, blir jag oövervinnerlig.

Lida i köttet, sluta synda

“Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.” 1 Petr 4:1-2. Detta lidande var inte det samma som det fysiska lidandet på Golgata-korset. Det var lidandet på korset som han använde dagligen när han sa “nej” till sin egenvilja, synden i hans kött, även när det bombarderade honom oavbrutet med sina krav och bedrägliga attraktion. Synden i hans natur fick sin dödsdom när han sa “Ske din vilja, Gud”, och denna dödsdom utfördes när lustarna avslöjades i frestelsens stund.

Som en lärjunge som följer Jesus måste jag hata mitt eget liv, förneka mig själv och ta upp mitt kors. (Luk 9:23; Luk 14:26) Detta kostar något. Det kostar min vilja. Det kostar mitt liv. Jag måste be och gråta, och mina lustar måste känna smärtan av att bli förnekade. På det “dagliga korset” lider de och dör. Då upphör jag med att synda.

Detta är vägen som Mästaren vandrade. Om jag följer honom, kommer jag till sist dit han är!

“Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.” Upp 3:21.

1

Vad är synd?

Vi vet att vi alla är syndare och behöver frälsas från vår synd, men vad är definitionen på synd?

Läs mer
2

Syndernas förlåtelse

Syndernas förlåtelse är den största gåvan som finns. Det är inledningen av ett kristet liv, ett resultat av Jesu verk. Vad innebär syndernas förlåtelse, hur får vi den och vad händer sedan?

Läs mer
3

Vad är samvetet? Hur hanterar jag skuldkänslor?

Hur kan jag veta säkert vad som är rätt och fel? Vad gör jag med skuldkänslorna?

Läs mer
4

Vad är skillnaden mellan att ha synd och gör synd?

Johannes skriver att vi alla har synd, men att de som göra synd varken har sett Gud eller känner honom. (1 Joh 1:8; 1 Joh 3:6). Vad är skillnaden?

Läs mer
5

Vad är skillnaden mellan frestelse och synd?

Är det egentligen någon skillnad mellan frestelse och synd?

Läs mer
6

Hur segrar jag över synden?

Guds ord talar om “mer än seger” över synden. Men hur?

Läs mer