Syndernas förlåtelse

Jesu verk

Alla som kommer till tro på Jesus och ber honom om förlåtelse för deras synder på grund av att de ångrar dem, får syndernas förlåtelse utan att förtjäna det. Vi måste inte ha uppnått något för att få syndernas förlåtelse. Det kan vi se tydligt när Jesus öppnade dörren till paradiset för rövaren på korset, som ångrade sina synder: “I dag skall du vara med mig i paradiset.” Detta är Guds stora kärlek till oss. Han gav oss sin enda Son, och lovar alla som tror på honom att de inte ska förgås, utan få leva för evigt.

“… en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem …” Rom 3:21-24.

Jesus bar vår och hela världens synd, både på kroppen och i kroppen. När han dog på korset, en rättfärdig för de orättfärdiga, tog han bort det skrivna kravet, skuldebrevet, den fördömelse som kom av att bryta lagen. “Syndens lön är död” (Rom 6:23) och Satan använde det till att anklaga människor inför Gud. Nu fanns det inget mer han kunde basera sina anklagelser på. Jesus hade krossat djävulens kraft genom att besegra all synd som kommit in genom Syndafallet. Syndens skuld var betald. Djävulen lyckades aldrig lura Jesus till att göra hans vilja. Jesus gjorde snarare det motsatta och besegrade Satan varje gång med Guds hjälp, och med kraft från ovan. Detta verk skedde i hans kropp, i köttet, och gav honom därmed makt över döden. Genom detta verk har vi också fått möjligheten till att få förlåtelse för all synd vi har begått.

Paulus säger så här: Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.” Kol 2:13-14.

De som begick synd i Gamla Testamentet blev skyldiga enligt lagen och straffades. En del fick till och med dödsstraff. De var alltid tvungna att ge offer för sina synder, men dessa offer tog aldrig bort själva synden. (Hebr 10:1-4) Jesus, Guds enda Son, tog emellertid alla världens synder på sig själv. Man kan säga att han tog på sig skulden för alla synder som någonsin har begåtts. Han gav inte vika för frestelsen som alla människor före honom, utan besegrade all synd som hade kommit in genom Syndafallet, själva källan till all påföljande synd genom alla tider, i kraft av en evig Ande som var med honom. På så sätt strök han “kraven i skuldebrevet” som vi hade mot oss. Detta är ofattbart stort. Det betyder att vi kan få del i Jesu liv utan att ha gjort goda handlingar. Vi frälses genom nåd!

Alla kan därför få förlåtelse genom oförtjänt nåd för alla de synder som de har begått, men för att leva ett liv som lärjunge måste man uppfylla några tydliga villkor. Petrus säger: “Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte” Apg 3:19. En helhjärtad omvändelse måste resultera i att vi vänder oss bort från det gamla livet där vi tjänade synden och sökte världen med vårt sinne. Vi måste börja på en ny väg, där vi söker Gud och det som tillhör himlen. Vi kan inte fortsätta att synda i hemlighet. När Jesus mötte Paulus på vägen till Damaskus sa han till honom: “[…] för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.” Apg 26:18.

Om vi erkänner våra synder, så är han trofast och förlåter våra synder och renar oss från orättfärdighet. Det är viktigt at förstå att syndernas förlåtelse inte är själva målet för en lärjunge, utan inledningen av ett nytt liv där vi kan leva utan att synda. Paulus beskriver denna härliga utveckling så här: “Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv.” Rom 6:22. Att helgas innebär att vi får mer och mer del i Guds natur.

“Glömskans hav”

I Jesaja säger Gud om framtiden: “Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. […] Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihåg.” Jes 43:18-19, 25.

När vi ber Gud om förlåtelse för alla synder vi har begått, och bestämmer oss för att aldrig göra dem igen, suddar Gud ut våra överträdelser och glömmer dem helt och hållet.

“Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup.” Mika 7:19.

Gud kastar alla synder vi har begått, och som vi har bett om förlåtelse för, i “havet”. Om vi har syndat mot andra människor eller skadat dem, måste vi ställa allt till rätta igen om möjligt. Vi måste också kasta alla synder som andra har begått mot oss i samma hav. Precis som Gud måste vi kunna förlåta våra medmänniskor deras synder och orättvisor mot oss.

Vi måste förlåta.

Jesus lärde sina lärjungar att be, och detta är en del av bönen som kallas “Fader vår”: Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Matt 6:12.

Att förlåta synder och orättvisor som vi tycker andra har begått mot oss, är ett tydligt villkor för att själva få syndernas förlåtelse. Vi ser att Jesus understryker detta i ”Fader vår”, som han lärde sina lärjungar.

Läs även Matt 18:25-35. Här ser vi hur Jesus tänkte när det gäller förlåtelse. Om Gud förlåter oss, är vi förpliktade att förlåta vår bror. Utan en förlåtande ande upphör vi med att tjäna Gud, och Satan får makt. Om vi inte kan förlåta, och börjar hata vår bror, förblir vi i döden och har ingen framtid. Johannes säger att vi går över från döden till liv när vi älskar

1

Vad är synd?

Vi vet att vi alla är syndare och behöver frälsas från vår synd, men vad är definitionen på synd?

Läs mer
2

Syndernas förlåtelse

Syndernas förlåtelse är den största gåvan som finns. Det är inledningen av ett kristet liv, ett resultat av Jesu verk. Vad innebär syndernas förlåtelse, hur får vi den och vad händer sedan?

Läs mer
3

Vad är samvetet? Hur hanterar jag skuldkänslor?

Hur kan jag veta säkert vad som är rätt och fel? Vad gör jag med skuldkänslorna?

Läs mer
4

Vad är skillnaden mellan att ha synd och gör synd?

Johannes skriver att vi alla har synd, men att de som göra synd varken har sett Gud eller känner honom. (1 Joh 1:8; 1 Joh 3:6). Vad är skillnaden?

Läs mer
5

Vad är skillnaden mellan frestelse och synd?

Är det egentligen någon skillnad mellan frestelse och synd?

Läs mer
6

Hur segrar jag över synden?

Guds ord talar om “mer än seger” över synden. Men hur?

Läs mer