Vad är samvetet? Hur hanterar jag skuldkänslor?

Vad är samvetet?

Vi har alla en medfödd känsla av vad som är rätt och fel. En “inre röst” som bedömer våra tankar, ord och handlingar. Denna “inre röst” kallas samvetet och informerar mig om något är moraliskt rätt eller fel.

Mitt samvete är emellertid inte något konstant som aldrig förändras. Det är format och utvecklat efter min miljö, upplevelser och förståelse. Därför är samvetet olika hos alla människor och kan inte gälla som en gemensam “regel”.

Ett rent samvete

Att ha ett rent samvete är det minsta kravet för att ha fred med Gud. Jag får under inga omständigheter handla mot mitt samvete, då det är det samma som att begå synd. Ett rent samvete innebär att jag lever helt efter det ljus (den förståelse) som jag har.

Om jag medvetet har syndat måste jag be Gud, och kanske även människor, om förlåtelse. Jag måste ställa allt till rätta innan jag kan gå vidare i mitt andliga liv.

Ett överkänsligt samvete

Det är vanligt för människor att fortsätta känna skuld fast de har fått syndernas förlåtelse. Satan, anklagaren, kan fortsätta att anklaga mig för mitt förflutna eller för allt jag känner mig frestad till. Då måste jag stå emot honom i tro och hänvisa till Jesus som har tagit bort min skuld. Jag måste också upphöra med att synda för att bli fri från skuldkänslor.

Jag kan också ha skuldkänslor på grund av ett överkänsligt, svagt samvete som anklagar mig för alla möjliga saker som faktiskt inte har något att göra med att tjäna Gud överhuvudtaget. Jag kan bli väldigt orolig över yttre saker som jag anser vara rätt eller fel, utan att hitta Guds vilja. Detta kan även få mig till att döma andra eller blanda mig i andras saker, fast de kanske själva har ett helt rent samvete för sina handlingar efter sin egen förståelse. På samma sätt kan jag känna skuld för andras åsikter om vad jag har sagt eller gjort. Satan, anklagaren, försöker att använda denna möjlighet till att göra mig förtvivlad över mig själv eller till att börja anklaga andra.

Om jag vill tjäna Gud kan han hjälpa mig på detta område, så att mitt samvete leds i rätt riktning. Guds ord har tydliga riktlinjer för vad hans vilja är, och jag kan be för att den helige Ande, Hjälparen, leder mig och ger mig en tydligare förståelse.

Ett skadat samvete

Om jag förhärdar mig på ett eller flera områden i mitt liv, och medvetet handlar mot mitt samvete om och om igen, kan jag få ett skadat samvete. Genom upprepad olydnad “stängs samvetet av” på dessa områden, vilket resulterar i att jag kan göra det jag vet är fel utan att känna skuld i samvetet längre. Detta är självklart ett extremt farligt tillstånd. Syndens lön har inte förändrats bara för att jag inte känner skuld längre.

Om jag emellertid uppriktigt ångrar mig och börjar tjäna Gud och göra hans vilja, kan den helige Ande även visa mig dessa områden. Då måste jag ta upp en hård kamp mot synden och ställa allt till rätta. Det står att jag ska skörda det jag sår, och denna “skörd” kan vara smärtsam och svår att bära, men genom lydnad och uthållighet kan jag bli helad.

Min frälsning och ett samvete i utveckling

Paulus skrev att han visserligen inte hade något på sitt samvete, men att det inte betydde att han var frikänd. (1 Kor 4:4) Han hade alltså ett rent samvete, men visste att det fanns områden i hans liv som inte var fullkomliga i Guds ögon. Det behövdes mer än ett rent samvete för att bli helt frälst.

Om jag vill göra Guds vilja visa den helige Ande mig områden i mitt liv där mitt samvete inte är tillräckligt känsligt för att reagera. Anden visar mig synden som finns i mitt kött (min mänskliga natur), och det är ett mycket större område än den synd som syns utvändigt. Om jag lyder Anden och hans vägledning utvecklas mitt samvete till att täcka större områden i mitt liv.

 

1

Vad är synd?

Vi vet att vi alla är syndare och behöver frälsas från vår synd, men vad är definitionen på synd?

Läs mer
2

Syndernas förlåtelse

Syndernas förlåtelse är den största gåvan som finns. Det är inledningen av ett kristet liv, ett resultat av Jesu verk. Vad innebär syndernas förlåtelse, hur får vi den och vad händer sedan?

Läs mer
3

Vad är samvetet? Hur hanterar jag skuldkänslor?

Hur kan jag veta säkert vad som är rätt och fel? Vad gör jag med skuldkänslorna?

Läs mer
4

Vad är skillnaden mellan att ha synd och gör synd?

Johannes skriver att vi alla har synd, men att de som göra synd varken har sett Gud eller känner honom. (1 Joh 1:8; 1 Joh 3:6). Vad är skillnaden?

Läs mer
5

Vad är skillnaden mellan frestelse och synd?

Är det egentligen någon skillnad mellan frestelse och synd?

Läs mer
6

Hur segrar jag över synden?

Guds ord talar om “mer än seger” över synden. Men hur?

Läs mer