Vad är skillnaden mellan att ha synd och gör synd?

Syndafallet

Synden kom in i världen genom Adam och Eva, som var olydiga mot Gud. Genom deras olydnad (syndafallet) orenades Adam och Eva, och deras kött, deras mänskliga natur, blev syndig. (1 Mos 3:1-6, Rom 5:12) Begär väcktes i köttet och började säga emot Guds vilja. Dessa begär kallas synd i köttet”, eller vår egenvilja.

Att ha synd – frestelse

Alla människor har ärvt synden i köttet. Därför kan vi säga att alla har synd. (1 Joh 1:8) Detta upplever vi när vi frestas. “Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.” Jak 1:14-15. Att bli frestad är inte det samma som att göra synd, men om vi medvetet ger vika för begäret “befruktas” synden. Detta sker när vårt sinne blir enig med synden som finns i vårt kött.

Att begå synd; falla i synd

Det är en stor skillnad mellan att ha synd och att göra synd. De som gör synd är de som vill synda. De som inte önskar att upphöra med synden. ”Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen.” 1 Joh 3:8. “[…] och när synden är fullmogen föder den död.” Jak 1:15. Detta syftar på en andlig död, en separation från Gud. Gud kan inte ha gemenskap med en person som inte vill upphöra med sin synd. Det är ett liv utan hopp och utan Gud.

När vi ger våra liv till Jesus, vandrar vi som han vandrade. Vi förpliktar oss till att göra Guds vilja och sluta leva i synd. Vi tar upp kampen mot synden och börjar vandra på livets väg. Trots detta kan det hända att vi faller i synd medan vi vandrar på vägen. Detta är emellertid inte vår mening. Meningen var att tjäna Gud och följa Jesus. Vi förblir inte i synden, utan sörjer över vårt fall, omvänder oss och ber om förlåtelse för att sedan resa oss upp direkt. I och med att vårt sinne vill göra det goda, blir vi väckta och får hjälp av vårt fall till att bli mer uppmärksamma och beslutna till att det inte händer igen.

Synda inte!

“Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda.” 1 Joh 2:1. Det måste vara möjligt eftersom det står så tydligt i Guds ord! Jesus själv levde livet på jorden som en människa med samma natur som vi har utan att synda, eftersom han aldrig levde efter sina begär som fanns i hans kött. Gud kunde istället fördöma synden i köttet! (Hebr 4:15; Rom 8:3). Döden kunde inte hålla honom, vilket resulterade i att Jesus öppnade en väg tillbaka till Gud där vi som är lärjungar kan följa honom. Vilket mäktigt och hoppfullt evangelium vi har fått!

1

Vad är synd?

Vi vet att vi alla är syndare och behöver frälsas från vår synd, men vad är definitionen på synd?

Läs mer
2

Syndernas förlåtelse

Syndernas förlåtelse är den största gåvan som finns. Det är inledningen av ett kristet liv, ett resultat av Jesu verk. Vad innebär syndernas förlåtelse, hur får vi den och vad händer sedan?

Läs mer
3

Vad är samvetet? Hur hanterar jag skuldkänslor?

Hur kan jag veta säkert vad som är rätt och fel? Vad gör jag med skuldkänslorna?

Läs mer
4

Vad är skillnaden mellan att ha synd och gör synd?

Johannes skriver att vi alla har synd, men att de som göra synd varken har sett Gud eller känner honom. (1 Joh 1:8; 1 Joh 3:6). Vad är skillnaden?

Läs mer
5

Vad är skillnaden mellan frestelse och synd?

Är det egentligen någon skillnad mellan frestelse och synd?

Läs mer
6

Hur segrar jag över synden?

Guds ord talar om “mer än seger” över synden. Men hur?

Läs mer