Vad är skillnaden mellan frestelse och synd?

I mitt liv som kristen kan jag känna att det att känna sig frestad gör mig oren, och att jag har syndat i mitt tankeliv. Detta stämmer emellertid inte. Frestelse är inte synd, utan ett prov på min tro, och genom evangeliet kan jag hålla ut i frestelserna utan att någonsin synda!

Min tendens att synda – synden i köttet

Synden kom in i världen på grund av en olydig handling av de första människorna, Adam och Eva. Alla Adams och Evas ättlingar har ärvt synden i köttet. Inte skulden, men en tendens eller benägenhet att följa sin egenvilja istället för Guds vilja. Bibeln använder många ord för att beskriva denna benägenhet: synd i köttet, syndens kropp, syndens lag, lustar och begär osv. I Romarbrevet 7:18 skriver Paulus, “Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott.” Här beskriver han denna tendens att synda som vi alla har ärvt.

Frestelse vs synd

Jakob skriver tydligt om temat frestelse och synd: “Ingen som frestas skall säga: ‘Det är Gud som frestar mig.’ Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.” Jak 1:13-15.

Av detta kan vi se att endast frestelse inte är det samma som att synda. Synden är resultatet av att begäret befruktas, alltså att mitt sinne blir enig med begäret (eller lusten) som bor i mitt kött, min mänskliga natur. Med andra ord är det att synda något jag själv väljer att göra, och synd kan inte begås utan att jag är enig med begäret.

Ingen måste synda

Jakob lär oss faktiskt att frestelserna är ett prov på vår tro, och att de som håller ut utan att synda, ska få livets krona. (Jak 1:12) Petrus skriver liknande att vi ska vara glada för våra prövningar (frestelser), eftersom de prövar vår tro med vår själs frälsning som resultat. Evangeliet är att jag inte behöver synda fast jag känner mig frestad till det. Jag kan faktiskt gå i Jesu fotspår och besegra frestelsen. Syndens lön är död, men de som segrar får evigt liv!

1

Vad är synd?

Vi vet att vi alla är syndare och behöver frälsas från vår synd, men vad är definitionen på synd?

Läs mer
2

Syndernas förlåtelse

Syndernas förlåtelse är den största gåvan som finns. Det är inledningen av ett kristet liv, ett resultat av Jesu verk. Vad innebär syndernas förlåtelse, hur får vi den och vad händer sedan?

Läs mer
3

Vad är samvetet? Hur hanterar jag skuldkänslor?

Hur kan jag veta säkert vad som är rätt och fel? Vad gör jag med skuldkänslorna?

Läs mer
4

Vad är skillnaden mellan att ha synd och gör synd?

Johannes skriver att vi alla har synd, men att de som göra synd varken har sett Gud eller känner honom. (1 Joh 1:8; 1 Joh 3:6). Vad är skillnaden?

Läs mer
5

Vad är skillnaden mellan frestelse och synd?

Är det egentligen någon skillnad mellan frestelse och synd?

Läs mer
6

Hur segrar jag över synden?

Guds ord talar om “mer än seger” över synden. Men hur?

Läs mer