Levande tro

Många människor blir inte helt fria ifrån det förflutna, men genom levande tro på Gud är det möjligt att inte tyngas ned av det som har varit.

Levande tro

Många människor blir inte helt fria ifrån det förflutna, men genom levande tro på Gud är det möjligt att inte tyngas ned av det som har varit.

“Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.” (Jes 43:18-19).

Det är härligt att se framöver. Om vi har gjort upp vår sak med Gud, och med människor när det är nödvändigt, ska vi inte låta oss plågas av det som har varit. Då ska vi inte bry oss om det som förr har varit eller det som har hänt. “Se, jag gör något nytt”, står det.

Genom levande tro på Gud är det möjligt att inte tyngas ned av det som har varit

Många människor blir inte helt fria ifrån det förflutna. Men straffet låg på honom, för att vi skulle få fred. När man plågas och är modfälld – ständigt modfälld, försagd, missmodig och så vidare – beror det helt enkelt på en sak: man har inte en levande tro på syndernas förlåtelse. Hur kan man vara modfälld om man tror på att så långt som öster är från väster, så långt borta är ens synder ifrån en? Har du en levande tro på det? Ja, då är det slut på missmod. Tack och lov och pris! Har du en levande tro på att han har kastat våra synder i havets djup och aldrig ser dem mer? Tänk på detta, du som läser! Ha en levande tro på det! Vart är då missmodet? Det är helt borta!

Hur kan man vara modfälld om man tror på att så långt som öster är från väster, så långt borta är ens synder ifrån en??

Vi måste komma till en levande tro. Det är själva grunden. Själva grunden för att börja är att vi tror på syndernas förlåtelse. Det är inledningen till huvudsaken, som är ett segrande, härligt liv i Jesus Kristus. Vi ska bli helt uppfyllda av all Guds fullhet av visdom, godhet och barmhärtighet, så att denna visdomens fridsamhet kan komma fram från våra kroppar. Det är ett underbart liv! Det är ett inre liv som vi talar om i församlingen! Vi är inte lagenliga. Vi predikar inte Moses och budorden på stentavlor. Vi förkunnar Jesu bud, skrivna i våra hjärtan och sinnen, och vi förkunnar den kraft vi får att lyda dem genom nåden i Jesus Kristus. Detta är ett nådens verk!

Utdrag från “Herde och profet”, 2004
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.