Gå till innehåll

Man behöver inte känna sig glad för att glädja sig

Hemligheten för att glädja sig även när man är ledsen.

Det finns en mängd verser i Bibeln som talar om att glädja sig. Alltid glädja sig, Glädja sig i frestelse, Glädja sig i Herren. Listan är lång. (Fil 4:4. 1 Tess 5:16, 1 Pet 1:6)
Men för min egen del känns det svårt att alltid glädja mig. Är det ens möjligt att alltid känna sig glad?

Känslor är inte synd

Långt ifrån! Jag har aldrig mött någon sådan, men att glädja sig är inte samma sak som att känna sig glad. Att känna sig glad är en känsla som vilken annan känsla som helst och vi är gjorda så att vi känner och upplever en mängd olika känslor. Sorg till exempel är en sund reaktion på förlust och tragedi. Även Jesus kände sorg och ilska. (Hebr 5:7, Jes 53:3, Matt 21:12)

Jag kan inte låta sorg övergå i förtvivlan, hopplöshet eller en orsak till att tappa tron på Gud.

Men känslor ska inte styra mig. Mina känslor kan inte fatta besluten för mig. De får inte ha makt över mig. Jag kan känna sorg och acceptera att jag känner så, men jag kan inte låta sorg övergå i förtvivlan, hopplöshet eller en orsak till att tappa tron på Gud.

Det är ok att känna många olika känslor och det är ok att inte känna glädje ibland, men det betyder inte att jag inte ska glädja mig.

Var på din vakt

Känslor är knepiga och vrider ibland min syn på världen. Samma sak som jag upplever när jag är glad kan verka helt annorlunda när jag är ledsen. Därför är det viktigt att inte låta mina känslor styra mig. De får inte vara grunden för mina beslut.

Att vara människa ger mycket frihet, men kan även vara väldigt farligt.

Jag får aldrig släppa in modlöshet när jag är ledsen eller otacksamhet när jag är uttråkad. När jag är glad får jag inte släppa in egoism. Det finns en mängd olika känslor som jag kan känna, men de är alla befläckade med synd. Att vara människa ger mycket frihet, men kan även vara väldigt farligt. Syndens korruption bör aldrig få ens ett litet finger.

Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp.” 2 kor 4:8-10.

Det kan verka som en fin linje att vandra, men knepet är att alltid bära Kristi död i kroppen. Att med andra ord döda de tankar och känslor som är synd. (Kol 3:5) Då kan Kristi liv bli synligt i mig och jag kan uppleva hur det känns att vara rådvill, men inte rådlös, förföljd, men inte övergiven, nerslagen, men inte utslagen.

Att glädja sig

Att glädja sig innebär att vara glad för något, utan att nödvändigtvis känna glädje för det. Jag kan känna mig ledsen, uttråkad eller kanske ingenting alls. Det är inte det som det hänger på. Ingen kan välja vad de känner, men i allt det kan jag glädja mig i Herren.

“Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.” 1 Pet 1:6.

Gud gör varje situation till det bästa för mig så att jag kan använda mina prövningar och gråa dagar till att förvandlas.

Att glädja sig är att veta och tro på att oavsett hur jag än känner så är Gud med mig. Hans löften är sanna. Det finns framtid och hopp. (Jer 29:11) Gud gör varje situation till det bästa (Rom 8:28) Det ligger en evighet och väntar på mig där jag kan vara tillsammans med Jesus och de heliga i frid, harmoni och inte minst glädje.

Varje situation i mitt liv arbetar mot det målet. Varje situation förbereder mig på denna evighet. Gud gör varje situation till det bästa för mig så att jag kan använda mina prövningar och gråa dagar till att förvandlas och förbereda mig själv för min evighet. Jag gläder mig i min ande i vetskap om att Gud arbetar för att föra mig in i evig glädje.

En dag kommer jag att befinna mig på en plats där inget någonsin kan göra mig ledsen igen.

Att glädja sig är att hoppas på att jag en dag får komma till himlen där det inte finns några tårar eller gråt. Ingen mer bedrövelse eller sorg. (Upp 21:4) Det är ok att känna sig ledsen på jorden. Det är ett sätt att hantera all korruption som synden har fört in i världen. Det är en sund reaktion på förlust och tragedi. Att glädja sig innebär att man håller fast i hoppet om att jag en dag kommer att befinna mig på en plats där inget någonsin kan göra mig ledsen igen. Inget kan någonsin stjäla min glädje.

Vetskapen om vad det är som väntar mig är som att ha ett hopp med ankare i himlen som inga vågor av känslor, som vill kasta mig hit eller dit, kan ta bort. Jag håller fast i Guds ord.

Jag kommer att få vara med människorna som jag älskar. Frid och glädje kommer att stråla i himlen och glädjen kommer att vara total. Inget annat än renhet, oförfalskad, outplånlig, oförgänglig och orubblig glädje i överflöd.

Därför kan jag glädja mig även när jag inte känner mig glad.

Kärnpunkter

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.

Följ oss