Vänligen logga in eller registrera dig för att ladda ner e-böcker.

Även tillgängligt på Deutsch, English, Français, Nederlands, Norsk, Suomi, Türkçe

Å være kristen

Elias Aslaksen fördjupar sig här i vad det innebär att vara kristen, varför man bör vara kristen och hur man blir kristen, i kortfattade och tydliga kapitel. Varje kapitel visar kort och rättframt hur vi bör ha det i vårt eget kristna liv, baserat på Guds ord. Utan att “gå som katten runt gröten” använder Aslaksen ett enkelt språk, som inte kan missförstås av någon. Vi är äkta kristna, och äkta Kristi lärjungar, när vi tror på Jesus som Guds Son och på det verk han utförde för oss under sina dagar här på jorden, och när vi vandrar i hans fotspår och lyder buden som han gav oss. I detta sanna och nyttiga häfte kan du läsa om detaljerna i äkta kristendom och hur vi kan praktisera det i eget liv.

Häftet tillbakavisar konstgjord religiositet och ett liv i yttre form och skick, och beskriver det inre liv framför Guds ansikte i enkel tro och lydnad. Det är ett liv i handling, ett liv i förändring, förvandling och rörelse framåt. Det är ett enormt arbete som föregår i en sådan själ. En kristen står i en inte så liten utveckling.

“Elsk ham igjen som har elsket deg så høyt! Forakt ikke hans blod, som er utgydt for deg til syndenes forlatelse og til et seirende liv.”