Vänligen logga in eller registrera dig för att ladda ner e-böcker.

Även tillgängligt på Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi

Den nye pakt og lovløshetens hemmelighet

Vi lever i den sista tiden. En svår tid på grund av att folk har ett sken av gudsfruktan, samtidigt som de förnekar dess kraft. De vänder sig bort från sanningen till myter. (2 Tim 3:1-5) De tar bort kraften från Jesu blod.

Sigurd Bratlie vågar emellertid avslöja hyckleriet som gömmer sig bakom uttryck som: “Under blodet”, “Golgataverket håller” eller “Halleluja, lovad vare Herren”. Han framhäver vad det är vi kristna måste göra för att hålla vår del av pakten, som vi har ingått med Gud i Jesus Kristus. Gud lovar att blotta våra synder och välsigna oss med all andlig välsignelse och alla jordiska saker vi behöver. I gengäld måste vi lova att ge allt. Att lyda hans vilja i allt. Att hålla Jesu bud.

Denna bok väcker läsaren till att följa Jesus på livets smala väg, för om vi inte följer honom på denna väg, kan vi aldrig vandra i fotspåren till honom som aldrig syndade. (1 Petr 2:21-24) Må det komma en väckelse bland oss till att dö med honom, så att vi kan leva med honom och avslöja allt bedrägeri, all falsk lära och laglöshet, innan Jesus återvänder.