Vänligen logga in eller registrera dig för att ladda ner e-böcker.

Även tillgängligt på Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Română, Suomi

Jeg er korsfestet med Kristus

Elias Aslaksens inledning av häftet börjar så här:

En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet for oss for at vi skulle slippe å bli korsfestet, men fordi vi skulle bli korsfestet med ham.”

Aslaksen förklarar också meningen med häftet: “… at dette måtte lykkes for flere. Måtte det lykkes for deg, kjære leser”. Han fortsätter med att skriva om vad det innebär för oss att vara korsfästa. Att det är mer än en symbol på det verk Jesus gjorde för oss. Det betyder att vårt eget kött, med alla dess begär och lidelser, är fastnaglat på korset (Gal 5:24) för att dö. Detta gör att synden inte längre får härja fritt i oss, utan dör bort med köttet. Det betyder att vi tar av oss vår gamla natur i det vi tar på oss Kristi liv. Tro på denna korsfästelse av vårt kött, ger oss seger över synden i allt vi förstår är synd i vårt eget liv. Detta korsfästa liv ger mäktiga resultat i de som väljer att leva det. De får uppleva Guds löften i sina liv. De får uppleva ett segrande liv, vila i Gud, och både personlig andlig växt och växt av Kristi kropp.