Vänligen logga in eller registrera dig för att ladda ner e-böcker.

Även tillgängligt på Deutsch, English, Nederlands, Norsk

Så stor en frelse

I Hebreerbrevet får vi se hur stor Jesus verkligen är, han som har gett oss evangelium. Han är Guds härlighets strålglans, arvingen till allt. Han är den förstfödde bland många bröder och smord med glädjens olja mer än sina medbröder. Han upprättade en ny pakt, en fullkomlig frälsning, och banade en ny och levande väg för oss in i det allra heligaste.

I denna bok läser vi mycket om Guds förstfödda Son, som uppenbarades i kött och blod som vi. Samtidigt kastar boken också ljus på Antikrists ande, som har bortförklarat denna sanning och därmed frälsningen och hoppet som Kristus kom med till oss. Avsikten med boken är att sprida tro och frälsning till alla dem som har en himmelsk kallelse. (Läs 1 Joh 4:1-3 och 2 Joh 7-8)