Nyckeln till enhet och harmoni i dina förhållanden

Relationer av alla slag kan brytas och falla isär om detta saknas …

Skriven av William Kennedy
Nyckeln till enhet och harmoni i dina förhållanden

David skriver i Ps 133:1: “Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans!” Där skänker Herren välsignelsen, liv till evig tid (Ps 133:3).

Hur får vi sann kristen enhet?

Alla måste vara villiga att offra sitt eget liv för att få sann kristen enhet. Och för att behålla sann kristen enhet, måste alla fortsätta att offra sitt eget liv. Det blir så gott och välbehagligt när detta sker. Barn, ungdomar, och vuxna blomstrar och växer i denna miljö.

Sann enhet växer fram ur sinnets ringhet; ödmjukhet. Då ligger välsignelse och nåd över ens handlingar. När individer låter bli att döma eller kräva av andra, och istället fokuserar på sin egen frälsning och hittar det som måste rättas till på i egen liv (Fil 2:12).

Alla förhållanden kräver arbete för att utveckla och behålla “Andens enhet genom fridens band” Detta görs i Kristi dygder genom att vara “ödmjuka och milda, tålmodiga och överseende med varandra i kärlek.” (Ef 4:1-6). Det finns ingen större kärlek än den som offrar sitt eget liv för en annan. Detta innebär att lägga bort ens egna egoistiska idéer, åsikter, och krav som leder till stolthet, överträdelse, avund, osv. Det innebär att ödmjuka mig själv och söka efter den andres bästa istället för egna själviska fördelar. Om vi är rotade och grundade i denna kärlek, blomstrar våra förhållanden, och resulterar i gemenskap (Ef 3:17-21).

Sinnets ringhet

Idag ser vi den raka motsatsen i världen, i politik, sport, underhållning, och till och med religiösa församlingar. Trots för alla högt utbildade, begåvade, och fysiskt kapabla människor så klarar man inte att bygga enhet och frid. Jakob ger oss svaret på detta när han skriver: “För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska.” Jak 3:16. De söker sitt eget, drivna av girighet och ärelystnad. Inget byggs upp. De river endast ner. Folk anklagar, kritiserar, förtalar, dömer, underminerar varandra. De vill bestämma och dominera andra, och i högmod använder de sig själva som måttstock för hur andra ska vara.

I Paulus brev till Filippierna förmanar han dem: “[…] gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva.” Fil 2:1-4. Och i Rom 12:3 skriver han: “I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ‘ha inte högre tankar om er själva än ni bör utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.'” Om alla människor skulle lyda dessa förmaningar, hade resultatet alltid varit sann kristen enhet.

Kung David var ett gott exempel på ödmjukhet och ringhet i sinne. Som kung över Israel hade David kunnat blanda sig i allt. Istället vittnar han: “Herre, mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag ägnar mig inte åt stora ting, åt sådant som är för svårt för mig” Ps 131:1. Så gott och uppbyggande det är när vi håller oss innanför våra gränser. Enhet bevaras i sinnets ringhet.

Förmaningar som leder till enhet

Några av förmaningarna som Paulus gav romarna för att de skulle få enhet var följande:

  • “Överträffa varandra i ömsesidig aktning.” Rom 12:10.
  • “Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet.” Rom 12:13.
  • “Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.” Rom 12:15.
  • “Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka.” Rom 12:16.
  • “Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen.” Rom 14:19.
  • “Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse.” Rom 15:1-16.

Alla har olika bakgrund, och vi har alla olika personligheter och natur. Det finns greker, judar, omskurna, oomskurna, barbarer, skytter, slavar och fria, alla i olika utvecklingsfaser, men Kristus är allt i alla (Kol 3:11). Jesus bad att vi skulle vara ett, precis som han och hans Far var ett. Han har gett oss redskapet till att realisera detta: Guds ord (Joh 17:20-22) Vi kan ta vårt kors, förneka oss själva, och följa Jesus i hans förnedring. Då lär vi oss att sann kristen enhet kan bli verklighet i alla våra förhållanden.

Du kanske är intresserad av att läsa mer på vår temasida om förhållanden med andra, eller läsa dessa utvalda artiklar:

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Skriven av Elias Aslaksen

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.