Så kan vi få det vi ber om

Har du upplevt att dina böner inte alltid besvaras så som du hade tänkt dig?

Skriven av AktivKristendom
Så kan vi få det vi  ber om

Vi kan ligga på knä och be till Gud: Åh, fyll mig med mer kärlek, mer av din godhet, hjälp mig att få mer tålamod, osv. För man känner att man saknar dessa dygder. Hur förväntar vi att få det vi ber om av Gud? Ett fint “paket godhet” insatt direkt i hjärtat, så att vi känner oss goda? Eller “fullhet av tålamod”, så att vi kan känna oss snälla och tålmodiga mot våra barn och medmänniskor?

Nej, i sin godhet och visdom sänder han oss situationer och förhållanden, där vi möter svåra människor, sura och vrånga barn, nattvaka, dålig ekonomi, och sorger, där vi starkt får känna vårt elände och fattigdom. Man känner sig absolut inte god, tålmodig eller kärleksfull! Fiender kommer mot en från alla håll.

Det är just här som Gud vill ge oss det vi har bett honom om, Kristi dygder, genom att vi håller fast i hans ord mitt i nöden. I dessa ord ligger grodden till det nya livet.

Det är Gud som låter det börja spira. Vi måste emellertid söka lydnad mot ordet av hela vårt hjärta, och hata ondskan vi ser i oss själva.

Låt oss inte tappa modet om vi oupphörligen får känna på vår fattigdom och elände. Vi kan istället glädja oss i tron på att Gud kommer att ge oss det han har lovat, när vi till exempel bara känner irritation och frustration i situationer där vi egentligen vill vara tålmodiga och långmodiga. Vi förstår att Gud inte bara ger oss dygder, utan att vi måste kämpa för dem! Vi måste kämpa mot irritationen och frustrationen som väller upp i vårt kött. Och genom att övervinna dem med hjälp av hans kraft nåd och kraft i lydnad mot ordet. Då växer Andens frukter, den gudomliga naturen som vi har blivit lovade, inom oss.

Vi kan endst motta dygderna som vår nya, förvandlade natur, genom seger över vår mänskliga natur. Kärlek växer när jag övervinner ondska, agg, bitterhet, osv. Barmhärtighet växer när jag övervinner krav, dömmande och kristiska tankar, misstanke, osv. Tillfredsställelse växer när jag övervinner avund och missnöje. På så sätt får vi det vi ber om!

Det är verkligen ett nytt liv. Inte så att vi kan “känna” att vi har blivit så goda och kärleksfulla, men Kristi liv växer fram i ett mycket svagt kärl.

“Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.” 1 Petr 1:6. Så ska det vara. Det har Gud bestämt! Vi måste genomgå kamp (prövningar), så att vi kan få tag i det vi har bett om. Gud låter oss hamna i situationer och omständigheter som väcker begäret i vårt kött. Begär som egoism, högmod, ondska, irritation, osv. Om vi, som vi läser i 1 Petr 4:1, lider i köttet och segrar över synden vi finner där, blir vi färdiga med den. Det medför självklart lidande för köttet när vi ska ge upp det som sitter så djupt, men det är detta lidande som leder till att våra böner om godhet uppfylls.

“Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.” 1 Petr 4:19.

Det är Guds vilja att vi lider i olika slags prövningar, och om vi är trofasta just där, får vi allt vi har bett honom om.

Låt oss därför inte tappa modet, utan istället älska Guds vilja, så att vi får det som det står: “[…] bedrövade men alltid glada […]” (2 Kor 6:10), eftersom vi litar på vår Gud i allt.

Denna artikeln är baserad på en artikel skriven av Nina French och publicerad i BCCs norska tidsskrift “Skjulte Skatter”,i juni 2019.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Om du vill läsa fler artiklar om bönens makt, kan du besöka vår temasida om bön. Du kanske även är intresserad av dessa utvalda artiklar:

 

Ladda ner e-bok gratis

Så stor en frelse

Skriven av Sigurd Bratlie

Aposteln som skrev Hebreerbrevet kallade det ”förmaningens ord”. Avsikten med denna bok är att förstärka och utvidga denna förmaning, och sprida tro och frälsning till alla som har en himmelsk kallelse. Alla som följer Hebreerbrevets förmaning kan uppnå denna fantastiska frälsning.