Ska inte du vara en ambassadör för Kristus?

Ska inte du vara en ambassadör för Kristus?

Bibeln kallar oss till att leva som ambassadörer för Kristus, men hur kan vi leva detta liv?

Som kristen är du ambassadör. En som representerar Kristus. Precis som en jordisk ambassadör representerar och förmedlar önskningar och viljan till statsöverhuvudet, som har sänt honom eller henne, ska du representera och förmedla Kristi vilja till andra.

Vi är alltså sändebud för Kristus… 2 Kor 5:20.

Vem är det ditt liv representerar? Kristus eller dig själv? Lever du för dina egna intressen eller lever du för honom? Det är kanske lätt att leva för honom ibland, men lever du bara för dig själv och dina egna intressen resten av tiden? Vem representerar du när du sätter dig vid datamaskinen eller använder sociala medier? Är din ambassadörroll deltid eller heltid?

Du är en förebild

Vem är det ditt liv representerar? Kristus eller dig själv?

Sanningen är att våra handlingar talar mycket mer till folk runt oss än vad vi ser. Vi tror kanske att vi representerar Kristus om vi talar om honom till andra, men det är våra liv, våra beslut och vad vi gör eller inte gör i vardagens situationer som talar mest.

Du är en förebild för andra, oavsett hur du lever. Frågan är bara om du är en bra förebild eller en dålig förebild. Man kan även säga det på ett annat sätt: Ditt liv representerar alltid någon. Frågan är bara vem?

Jesus sa att du kan känna igen ett träd på dess frukt. Andra människor smakar alltid frukten av ditt liv i dagliga situationer.

Det är möjligt för oss att efterlikna Kristus

Följer du strömmen på skolan eller jobbet för att det är svårt för dig att säga nej och stå emot grupptrycket? Eller lever du ditt liv för Jesus och tar ståndpunkt för vad som är rätt? Ger du efter när frustration eller vrede väller upp i dig, eller känner folk runt dig bara frid och tålamod i svåra situationer?

Det är möjligt för oss att representera och förmedla Kristus önskningar och vilja, medan vi lever här på jorden.

När du gör det som är gott och rätt i svåra situationer, blir du en ambassadör för Kristus. Folk ser Guds Sons liv som ännu en gång visas i en människa! Och kraften i detta liv, som framstår som godhet och kärlek i svåra situationer, kan ge hopp till andra som också längtar efter ett sådant liv med godhet och kärlek, nämligen Kristi liv.

Paulus skriver: ”Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel.” 1 Kor 11:1. Och i Efesierbrevet 5:1 skriver han åter: ”Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn.” Det måste betyda att det är möjligt för oss att efterfölja Kristus och med andra ord representera och förmedla hans önskningar och vilja, medan vi lever här på jorden.

Kraft till att leva som ambassadör för Kristus

“Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.”

Om vi endast kunde räkna med vår egen styrka för att försöka leva ett sådant liv hade det verkligen varit omöjligt, men den helige Ande kan komma in i hjärtat till alla troende och göra det möjligt för dem att leva ett liv, som är värdigt deras himmelska kall, ett förvandlat liv i godhet och kärlek.

“Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.” (2 Tim 1:7). Och i Filipperbrevet 2:13 står det åter: ”…för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske.”

Salig är den som tror på det som är skrivet och som tror på kraften som finns för dem som älskar Gud av hela sitt hjärta. Kraften till att leva som en ambassadör för Kristus under vår korta liv på jorden och till att förmedla hans evangelium om ett liv i förvandling, som förebild och levande, handfasta bevis.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.