Sluta begränsa Gud!

Tror du verkligen på Guds godhet och kraft? Eller förväxlar Gud med dig själv?

Sluta begränsa Gud!

Ha små tankar om dig själv, men stora takar om Gud och om hans verk i dig. Han är en enormt stor, god och duktig mästare! Till och med av otroligt svaga ämnen formar han vidunderliga verk!

Det är en ödesdiger förväxling att mena sig vara så dygdig när man tänker att Gud inte kan uträtta något större i och genom mig. Man blandar ihop Gud med en själv. Istället för att tänka smått om sig själv, så tänker man smått om Gud! Och det är allt annat än dygdigt!!!

Hade det varit en själv som utförde verket, hade en sådan tanke varit helt korrekt. Men större misstag kan man inte göra! Det är han själv, den otroligt stora och goda mästaren, som ska utföra verket. Och han kan.

“Överlämna din väg åt Herren,förtrösta på honom, han skall göra det.” Ps 37:5.

“Trofast är hansom har kallat er,han skall också utföra sitt verk.” 1  Tess 5:24.

Man kan säga att det svåraste som finns är att tro att Gud är så god som han verkligen är. Det är inte så svårt att tro att Gud är så god att han förlåter oss våra synder. Att han är så överväldigande god att han vill låta oss ta del av hans egen gudomliga natur, ge oss mer än seger över all nämnbar synd osv, osv, att han också vill använda oss och anförtro oss stora saker – det är det emellertid otroligt svårt att tro. Vad ska vi då göra? Tro Skriften! Tro på hans löften! T ex Kol 1:28; Kol 1:11; Kol 1:22; Fil 4:13; Fil 4:13; Fil 4:19; Fil 2:15; Fil 1:6; Ef 6:13; Ef 1:19; Ef 2:6-7; Ef 3:19-20. Låt oss stanna vid detta sista ord:

“[…] Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.Ja, vem tror väl att Gud både kan och vill göra så stora saker?  Det frestas man till att tänka är högmod. Alltså att det är högmodigt att ha stora tankar om Guds godhet och hans makt. Eller att det skulle vara ödmjukhet att ha små tankar om Gud?

Nej – då surrar du ihop det att du förväxlar Guds verk med ditt eget verk. Se till att rätta till det!


Artikeln publicerades första gången år 1951, i BCCs norska tidskrift “Skjulte Skatter” under titeln “Ha små tanker om deg selv, men store tanker om Gud, og hans verk med deg!”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Du kan läsa mer på vår temasida om tro, eller i följande artiklar:

Se på dig själv genom Guds ögon

Trons anda: Erövra det förlovade landet

7 otroliga aspekter av en allsmäktig Gud

Ladda ner e-bok gratis

Så stor en frelse

Aposteln som skrev Hebreerbrevet kallade det ”förmaningens ord”. Avsikten med denna bok är att förstärka och utvidga denna förmaning, och sprida tro och frälsning till alla som har en himmelsk kallelse. Alla som följer Hebreerbrevets förmaning kan uppnå denna fantastiska frälsning.