Söker efter äkta kristendom, men trött på resultaten

Söker efter äkta kristendom, men trött på resultaten

Verns liv tog en dramatisk vändning när han äntligen träffade folk som förkunnade Kristi liv, och levde det.

Verns liv tog en dramatisk vändning när han äntligen träffade folk som förkunnade Kristi liv, och levde det.

”Jag blev förkrossad. Jag tänkte: Han kan omöjligt ha rätt!” 55-åringen som sitter mittemot mig slår knytnäven i handflatan och man kan känna det han kände för cirka tjugo år sedan när hans pastor krossade allt hopp om seger över synden. Intervjun är spontan, men Vern Nicolette berättar sin historia nästan utan att vi behöver ställa några frågor. Hans väg till Brunstad Christian Church, där han efter många års letande äntligen fick höra ett evangelium om att komma till samma liv som Jesus levde, är ett levande minne som han ivrigt delar med sig.

Trött på ytlig kristendom

”Jag sökte efter något. Jag uppfostrades katolskt, och när jag gick på högskolan blev jag en aktiv kristen. Jag läste i Bibeln, ensam eller tillsammans med en bibelstudiegrupp på skolan. Vi var en blandad grupp. Det fanns de som var kristna sedan barndomen och så fanns det sådana som mig: katoliker eller andra som sökte efter något som vi inte kunde finna i andra kyrkor.

Jesus gjorde allt för oss! Svaret blev alltid det samma till slut

Men mot slutet av studierna var jag ganska trött på kristendomen. Det var inte roligt att vara tillsammans med de kristna. Inte för att de var laglydiga, tråkiga kristna, men för att de var så ytliga. ”Allt går bra! Gud är så god! Jesus gjorde allt för oss!” Det spelade ingen roll vad man frågade, svaret blev alltid det samma till slut. Den kristendomen förvirrade mig. De kristnas livsstil var mer ”ogudlig” än de andras på högskolan. Jag kunde inte förstå det konceptet.

Det gick ytterligare tio år efter att jag var färdig på högskolan innan Gud skulle besvara mina frågor om kristendomen.

Tvungen att läsa min Bibel

De första sju åren gick åt att pröva smälta min andliga erfarenhet från högskolan. Jag besökte olika kyrkor, men jag kunde inte finna något liv där. Då gav jag helt och hållet upp att gå i kyrkan, men jag kände att jag var tvungen att läsa i min Bibel. Det fanns något där, även om jag inte visste vad det var. Som ung analytisk ingenjör var jag inte villig att erkänna att Gud arbetade i mig, men det var precis det han gjorde.

Då gav jag helt och hållet upp att gå i kyrkan, men jag kände att jag var tvungen att läsa i min Bibel

En dag öppnade jag Bibeln och det var som om himlen öppnade sig. Mitt hjärta förändrade sig när jag läste det som stod där. Jag hade en djup känsla av att Gud var verklig. Jag började tro på Guds ord precis som det var skrivet och jag fick tro för många saker. Jag läste om seger över synden, men inga andra pratade om det eller förkunnade det så jag började tvivla på mig själv. ”Är det verkligen möjligt? Det står att jag har kallats till ett liv i seger, men jag kan inte finna någon som lever detta livet eller som över huvud taget har tro för det!” Vart jag än såg var det samma sak: syndernas förlåtelse, men inte mycket mer än det – ingenting om livet i Guds ord.

Det står att jag har kallats till ett liv i seger, men jag kan inte finna någon som lever detta livet

Min pastor bad mig att säga något på en samling och jag pratade om seger över synden och om Josua och Kaleb som intog landet. Jag beskrev ”landet” som det som är inuti mig, mina lustar, mitt sökande efter ära, och hur vi kan övervinna dessa saker precis så som Josua och Kaleb intog landet.

Prästen stod upp och sa: ”Men Jesus gjorde ju allt. Det skulle varit fint om vi kunde leva det livet, men i verkligheten är det omöjligt.” Jag kände det som om min ande krossades. Jag tänkte: ”Han kan omöjligt ha rätt.” Jag hade en sådan överbevisning inne i mig. ”Det kan inte vara riktigt, det KAN bara inte vara riktigt!” Allt stod skrivet så klart i Bibeln.

Föga anade jag att mitt liv snart skulle vändas upp och ned. Mina frågor skulle bli besvarade.

Jag hörde deras förkunnelse och såg deras liv

I 1993 kom jag i kontakt med Brunstad Christian Church. Jag hörde deras förkunnelse och såg deras liv, och jag blev gripen och otroligt entusiastisk!

De talade inte bara om det, de levde det

Jag träffade många människor; några var i tjugoåren, jag var trettiofem. Även om de var yngre än mig sa deras liv allt: renheten, godheten. Allt som de förkunnade var helt enligt Guds ord. De förkunnade livet som det stod skrivet om i Bibeln, de trodde på det och det gav resultat – fantastiska resultat!

Jesus sa att man kan känna igen ett träd på frukten och jag sa till mig själv: ”Ok, frukten här är väldigt mycket bättre än det jag någonsin sett någon annanstans, så jag stannar i den här församlingen tills jag hittar ett träd med bättre frukt – om det nu över huvud taget existerar. Jag har inte hittat något som kommer i närheten ens!”

Vern Nicolette ler och ögonen strålar. 55-åringen har blivit en otroligt lycklig man. Efter tjugo år i Brunstad Christian Church kan han säga:

”Det viktigaste budskapet de förkunnar är att alla kan komma till det livet som Jesus levde här, det livet som det står skrivet om i Bibeln. De talar inte bara om det, de lever det. Löftena i Bibeln är alla sanna. Seger över synden är vägen till det här livet och det här livet är för dig!”

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.