Bön

Bön är en livlina för alla lärjungar, och en av de viktigaste aspekterna av ett kristet liv. Det är en absolut nödvändighet för andlig framgång.