Den sista tiden

Mycket pekar på det faktum att vi lever i "den sista tiden". Vad är den sista tiden, vad är tecknen, och vad kan vi förvänta oss?