Vad förväntar sig Gud av mig?

Det är egentligen väldigt enkelt. Med Gud är allting okonstlat, enkelt och utan omvägar.

Vad förväntar sig Gud av mig?

Kristi lärjungar karaktäriseras av rättframhet, integritet och ärlighet. Det finns inte något lömskt, slugt, bedrägligt eller dolt i Kristus. Allting är okonstlat,enkelt och utan omvägar. De som är hans lärjungar och följer i hans fotspår lär sig att bli likadana.

Vad kräver Herren av dig?

I Mika står det tydligt skrivet hur enkelt det här är. “Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?” Mika 6:8. De som tar dessa ord till hjärtat blir Herrens uppriktiga tjänare. Och om vi inte är det ännu, kan vi arbeta med att bli det! En genuin och gudfruktig kärlek för andra tvingar oss att ta dessa vers till hjärtat. Då rotar man inte runt med politik här och prövar komma sig fram där, är falsk, manipulerande och söker egna fördelar. Nej, bara rättfärdighet, barmhärtighet och ödmjukhet. Rättframhet, rättvishet, ärlighet och integritet följer det mönstret.

Den här versen visar vad Gud kräver. Förutom det kräver han ingenting – det är väldigt enkelt. Men den här versen omfattar en hel del. Han önskar att hans barn ska bli som honom, ha samma sinne, samma tankar, samma liv och samma guddomliga sorg över orättfärdighet i sina hjärtan. Ha samma ärlighet och rättframhet, både när det gäller dem själva och när det gäller andra.

Till exempel att vara ärliga mot sig själva och erkänna det som inte är bra, som till exempel att ljuga för egen vinning, eller ha en missunnsam eller klagande attityd. Allt det måste övervinnas i den helige Andes kraft, så det kan födas fram något nytt och evigt. Det är Guds begär, det han kräver av oss. Det är det som är rättvist och rätt och ödmjukt.

Att göra rättfärdighet

Det är viktigt att göra rättfärdighet. I Ords 12:3 står det: “Ingen människa kan bestå genom ogudaktighet, men de rättfärdigas rot skall inte rubbas.” Kanske man försöker uträtta något med vrede och lögn, men här står det att det inte är möjligt! Det är den rättfärdigas rot som inte ska rubbas. Och om vi tror på de orden och strävar efter att bli rättfärdiga, så kommer vi in i ett rikt liv. Då kommer vi in i rättfärdighetens tjänst. Då får vi orubbliga rötter, som inte flyttas i livets stormar.

Jesus talade om de två husen; huset som byggdes på sanden och huset som byggdes på klippan. Huset på klippan föll inte när stormen slog mot det. Alla möter livets stormar, livets element, både den rättfärdiga och den ogudliga. Men den rättfärdigas hus är byggt på klippan, det är byggt på rättfärdighet, och står fast.

Så, vad begär Herren av dig? Att du väljer rättfärdighet och godhet på alla dina vägar! Det lönar sig aldrig att pröva vinna något till sig själv på ett ogudligt sätt. Det finns ingen välsignelse i det. Du kan läsa i Ordspråksbokens kapittel 10-12 om rättfärdighet och om hur härligt det är. Du får otroliga löften för ditt liv när du lever rättfärdigt, gott, rättvist, barmhärtigt och ödmjukt. Tro på det, så kommer du verkligen få uppleva att Gud är god.


Den här artikeln är baserad på ett tal av 
Kåre J. Smith den 5 december 2018.

Om du vill, kan du läsa mer om detta på vår temasida om Gud och jag, eller i följande utvalda artiklar:

 

Gud måste ha ett syfte för mig

Hur kan jag höra Guds röst?

Ladda ner e-bok gratis

Å være kristen

Att vara kristen går mycket djupare än att bara önska Jesus välkommen in i hjärtat och tro på syndernas förlåtelse. Det är ett liv i utveckling och växt i allt som är av Kristus. Detta häfte förklarar det grundläggande av ett kristet liv på ett mycket tydligt och enkelt sätt.