Om ossKontakt
Laddar

Vad kommer att hända under den sista tiden?

En sammanfattning av händelserna som kommer att äga rum under den sista tiden.

I Bibeln står det mycket om den sista tiden och det kan vara lite förvirrande att försöka få en överblick av allt som händer. Här har vi sammanfattat referenserna i hela Bibeln för att ge en tydligare bild av händelserna som äger rum den sista tiden.

De sju sigillen

"Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. Upp 5:1. Brytandet av de sju sigillen på denna rulle innebär inledningen av den sista tiden. Varje sigill bär med sig en ökning av krig, svält, naturkatastrofer osv på jorden. Man kan läsa en fullständig redogörelse i Uppenbarelseboken 6-8.

Brytandet av sigillen är den första fasen av vedermödan, en tid av kaos och ångest under den sista tiden.

Läs mer om vedermödan här.

Uppryckandet av bruden

Uppryckandet kallas den händelse då Jesus kallar hem sin brud. Vi vet inte exakt när detta kommer att inträffa. Endast Gud vet detta. (Matt 24:36) Dessa verser i Första Tessalonikerbrevet ger en tydlig beskrivning av Uppryckandet.

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren." 1 Tess 4:16-17.
Denna händelse är inte Jesu återkomst som äger rum efter vedermödan.

Läs mer om Uppryckandet här.

Lammets bröllop

Lammets bröllop är bröllopsfesten i himlen mellan Jesus och hans brud.
"Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg." Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna." Upp 19:9-7.

Det finns inte så mycket skrivet om Lammets bröllop, men allt tyder på att det äger rum mellan Uppryckandet och Kristi återkomst, precis före tusenårsriket

Läs mer om bruden och Lammets bröllop här.

De sju basunerna

Efter att bruden är uppryckt och skökan har störtats inleds den andra fasen av vedermödan. Denna fas består av sju änglar i himlen som blåser i sju basuner. Varje basun innebär en ny plåga över jorden. Detaljer om denna tid kan fås i Uppenbarelseboken 8-11.

Denna fas innehåller även uppresningen av Antikrist och vilddjuret, en sammansvärjning av världens ledare och regeringar som hädar mot Gud och dyrkar sig själva. Mer om Antikrist och vilddjuret kan du läsa i Uppenbarelseboken 13.

Efter den sista basunen har den andra skörden samlats in (offrat sig som martyrer). Satan kastas ut från himlen och ner på jorden. (Upp 12:9) Därefter häller Gud ut sin vrede och dom över jorden.

De sju skålarna

Under den tredje och sista fasen av vedermödan töms de sju vredesskålarna över jorden. Nu har Gud hämtat både den första och den andra skörden och alla som är kvar på jorden, Satan, Antikrist, vilddjuret och alla deras anhängare samt de som har valt att följa Satan fram tills nu, är bortom räddning. De får smaka Guds dom.

Varje skål innehåller nya plågor och prövningar för jorden. En fullständig beskrivning av detta kan läsas i Uppenbarelseboken 16. Under denna tid kommer Israel att vara den enda stabila och säkra nationen. Guds håller sina löften till Israel. På grund av detta samlar Antikrist alla sina krafter och förklarar krig mot Jerusalem. Under Israels mörkaste timme kommer Jesus tillbaka med himlens härskaror för att rädda jorden och inleda en tidsperiod av fred vid namn tusenårsriket.

Jesu återkomst

I slutet av vedermödan, när alla nationer har samlats i krig mot Jerusalem, kommer Jesus tillbaka med sin brud. Detta kallas ”Jesu Kristi återkomst”, då han kommer tillbaka med sin brud för att besegra Antikrist, vilddjuret och deras anhängare. (Upp 17:14)

"Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut." Sak 14:3-4. Se även Upp 19:11-16.

Efter slaget binds Satan i avgrunden för tusen år. (Upp 20:1-3) Jesus kastar Antikrist och vilddjuret i eldsjön. Deras anhängare dödas med Guds ords svärd. (Upp 19:19-21) Nu regerar Kristus med de heliga i tusen år. (Upp 20:4) Detta kallas tusenårsriket.

Läs mer om Jesu återkomst här.

Tusenårsriket

Tusenårsriket är det rike som varar i tusen år då Jesus styr hela världen från Jerusalem.

Det kommer att vara en fantastisk tid på jorden. Läs Jesaja 65:20-25 för en mer fullständig beskrivning av den härlighet som karaktäriserar denna tid. Hela jorden styrs av Kristus, hans brud och martyrerna. (Upp 20:4)

I slutet av tusenårsriket befrias Satan från sina kedjor en kort tid. Ingen vet dock exakt hur lång tid detta handlar om. Han samlar en armé från hela världen för att ytterligare en gång omringa Jerusalem. Då sänder Gud ner eld över dem som förintar dem. Djävulen kastas äntligen i eldsjön av brinnande svavel där både Antikrist och vilddjuret redan befinner sig och där de för evigt kommer att plågas. (Upp 20:7-10)

Detta äger rum i slutet av tusenårsriket och är den sista händelsen innan Domedagen.

Läs mer om tusenårsriket här.

Domedagen

Den Yttersta domen äger rum i slutet av tusenårsriket, efter Satans sista uppror. Denna dom går över alla de som inte redan har fått uppleva Guds dom.

Alla som har dött kommer nu att återuppstå och, tillsammans med de levande, bli dömda framför Guds vita tron efter sina handlingar under sin tid här på jorden. Böcker öppnas som innehåller alla detaljer om vad alla har gjort i sina liv. Ytterligare en bok öppnas vid namn Livets bok. (Upp 20:11-12)

De som har visat uthållighet i det goda tilldelas härlighet, ära och frid. De som har levt orättfärdigt på något sätt och inte ångrat sig, drabbas av Guds vrede och rättfärdiga dom, oavsett vem de är och vilken religiös bakgrund de har. Gud är en rättfärdig Gud. (Rom 1:27-2:16) Alla vars namn inte är skriven i Livets bok kastas i eldsjön. (Upp 21:8)

Läs mer om Domedagen här.

Evigheten

Gud skapar en ny himmel och en ny jord, eftersom både den gamla himlen och den gamla jorden var befläckad av synd. Till och med himlen befläckades av Satan när han försökte upphöja sig över Gud.

I Guds nya skapelse existerar inte syndens konsekvenser från första skapelsen som sorg, smärta eller död. Gemenskapen mellan Gud och människan och människorna sinsemellan är återupprättad. Jesus styr från Jerusalem med sin brud och genom dem lyser Gud upp den nya jorden med sin härlighet.

"Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga.  Ty det som förr var är borta." Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Upp 21:1-5.

Författare
AktivKristendom
Du kanske är intresserad av

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.
Läs mer om AktivKristendom
Följ oss
Exklusivt innehåll
Laddar
Kopiering av material från Brunstad Christian Churchs webbsida för bruk på annan plats är inte tillåtet utan avtal.