Vad måste jag göra för att vara bra nog för Gud?

Vad förväntar sig min skapare av mig?

Skriven av Allister Cousins
Vad måste jag göra för att vara bra nog för Gud?

När det gäller mitt förhållande till min skapare, vad förväntar han sig av mig? Vad måste jag göra för att vara bra nog för Gud?

Många av oss kommer ihåg den tomma, pinsamma känslan när man blev sist vald i lekar, eller frustrationen och förödmjukelsen när man inte fick de betyg man hade hoppats få eller skulle behövt. Helt sedan vi var barn har vi fått känna på pressen att prestera på skolan, på jobbet och till och med socialt bland familj och vänner.

Kanske han vill att jag ska göra speciella, goda gärningar som kan väga upp för mina brister?

Men när det gäller mitt förhållande till min skapare, vad förväntar han sig av mig? Vad måste jag göra för att vara bra nog för Gud?

Kanske Gud kräver att jag ska vara fullkommen på det sättet att jag aldrig gör några fel. Kanske han vill att jag ska göra speciella, goda gärningar som kan väga upp för mina brister? Eller kanske inte.

I Hebreerbrevet 10 säger Jesus att Gud inte önskar sig offer och gåvor, men en kropp som gör hans vilja. Folk i det gamla testamentet levde inte sina liv enligt Guds vilja, även om de hela tiden frambar offer. Gud ville ha deras hjärtan, inte deras offer, som ju ofta frambars bara för att tillfredsställa deras eget samvete. Ingen enskild handling eller serie av goda gärningar som utförs av en människa betyder något för Gud utan att han först är tillfreds med det han ser i personens hjärta.

De fattiga i anden längtar efter att bli som honom, och det är just dessa människor som behagar honom

I Psaltaren 51:19 skriver David: ”Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud.”

Jesus säger: ”Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.” (Matteusevangeliet 5:3). Gud letar efter dem som sörjer över sin egen brist på godhet, visdom, tålamod och renhet; efter dem som, trots alla sina ansträngningar att vara goda människor, ändå tappar besinningen, ljuger, fuskar, baktalar osv. De som är fattiga i anden sörjer över detta, och det är dem som Gud kan hjälpa. De fattiga i anden längtar efter att bli som honom, och det är just dessa människor som behagar honom. De ger sina hjärtan helt för att finna och lyda Guds vilja.

Genom Den Helige Ande och genom sitt ord visar Gud mig mina svagheter, men han visar även hur jag ska kämpa mot synden i min natur. Det kräver lydnad från min sida, och Gud ger styrka och vilja att genomföra det. ”Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.” (Filipperbrevet 2:12-13).

Jag kan bara göra hans vilja när jag har sett mina egna brister och har övergivit mitt hjärta till honom så att han kan leda och vägleda mig

Guds vilja har alltid mitt eviga bästa för ögat. Jag kan bara göra hans vilja när jag har sett mina egna brister och har övergivit mitt hjärta till honom så att han kan leda och vägleda mig. Då är jag välbehaglig för honom!

Det är inte stressigt att uppfylla Guds krav, som när man hela tiden är tvungen att prestera efter standarder i det jordiska. Att uppfylla Guds krav har faktiskt motsatt effekt: ro och frid. Han ger dem som är fattiga i anden en frid som ingen jordisk succé kan ge.

”Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?” (Mika 6:8).

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Skriven av Elias Aslaksen

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.